Espen

Uroen og Utsyn

LEDER: – Jeg tenker at misjonsfolket – de som ber for og støtter opp om Misjonssambandet – fortjener å få god informasjon også om krevende saker.

Et halvt år er gått siden Øyvind Åsland gikk av som generalsekretær etter nesten to år med hyppige medieoppslag om varslinger, tillitskrise og uro i organisasjonen. Totalt sett har vi som jobber i Misjonssambandets informasjonsavdeling skrevet ganske lite om uroen på våre nettsider og i Utsyn. Men i dette nummeret prøver vi belyse hvordan uroen oppfattes akkurat nå.

 

God informasjon

Det er vanskelig å fastslå kort og presist hvordan Utsyn skal forholde seg til en uro som har skapt uenighet i hovedstyre, frustrasjon i administrasjonen og utallige spørsmål av typen: Hva er det egentlig som foregår? Men her er noen vurderinger.

Den enkleste løsningen ville vært at Utsyn gjør minst mulig utover – kanskje – å trykke offisielle uttalelser og redegjørelser. Å opptre slik kan også begrunnes med at Utsyns oppgave er å skape oppslutning og begeistring om Misjonssambandets ståsted, strategi og arbeid.

Samtidig finnes åpenbare utfordringer med en slik praksis. Prinsipielt er det uheldig hvis det ser ut som om Utsyn helst vil feie under teppet alt det ubehagelige og krevende i organisasjonen. Jeg tenker at misjonsfolket – de som ber for og støtter opp om Misjonssambandet – fortjener å få god informasjon også om krevende saker.

Slik sett er det uheldig hvis de som er glade i organisasjonen må leses Vårt Land eller Dagen for å oppleve seg oppdatert. Som redaktør for Utsyn og www.nlm.no er mitt mål at leserne våre opplever at vi gir best informasjon om alt som foregår – om både gleder og utfordringer – i organisasjonen.

 

Ikke frittstående

Utsyn er ikke et frittstående blad som er underlagt redaktørplakaten. Vi som jobber i Utsyn, skal hele tiden være opptatt av Misjonssambandets beste. Jeg håper og tror at et slikt utgangspunkt faktisk er en fordel når vi går inn i krevende saker – som den siste tids uro i organisasjonen.

Så forstår jeg at noen mener at jeg som informasjonsleder har opptrådt uryddig ved å kritisere hvordan (flertallet i) hovedstyret gjennomførte generalsekretærens avgang. Noe av det jeg sa offentlig i mai og under GF var for skarpt og burde vært usagt. Jeg sikter primært til noen intervjuer i Vårt Land og Dagen siden jeg har forsøkt å unngå å fremsette kritikk i Misjonssambandets egne kanaler (kanskje unntatt noen ord i mai i en podkast og i en lederartikkel).

Jeg innrømmer gjerne at det byr på utfordringer å lage balansert journalistikk når meningene er delte. Iblant trår vi galt. Dessverre fremsto nettsiden vår (der det dessverre ikke går tydelig nok frem hvilke saker som produseres av Utsyns journalister) noe ubalansert i dagene etter at det ble kjent at Åsland skulle slutte og kanskje også ved starten av generalforsamlingen. Det beklager jeg.  

Så håper jeg at leserne denne gang opplever at vi gir en god, balansert og etterrettelig presentasjon av hvordan uroen i organisasjonen vurderes akkurat nå av personer som hører til i organisasjonen.