Hands

Nettverk

I Misjonssambandet har vi flere ulike samlinger og nettverk for deg som er engasjert i forsamlingsarbeid, enten du er ansatt eller frivillig, med små eller store oppgaver.

Fellesskapskonferansen

Fellesskapskonferansen er for alle frivillige, ledere og ansatte i Misjonssambandet. Enten om du er styremedlem, søndagsskoleleder, frivillig forkynner eller har andre tjenester.

Gå til nettsiden.

    

Intro til menighetsledelse

For nye pastorer, daglige ledere, styreledere eller andre ulønnede ledere i menighetene har vi et program med fire moduler. Disse modulene går sirkulert. Slik at man kan begynne når som helst og følge fire moduler i sammenheng.

Hver modul er en samling på 2-3 dager med undervisning, samtaler og refleksjon. Ledere med erfaring fra menighetsarbeid bidrar på disse samlingene.

  

Dato for moduler:

 • 5-6. juni 2024 – Ledelse, visjoner og verdier + Sjelesorg og livshjelp
 • 29.-31. okt 2024 – Menighetslære + Sjelesorg og livshjelp
 • 4.-5. juni 2025 – Gudstjenesten og smågruppens hensikt
 • 11.-13. nov 2025 - Pastorlære

Hver høst starter vi opp veiledningsgrupper med erfarne veiledere. Disse gruppene er casebaserte og gir et unikt utbytte for medlemmene i gruppa. Hver modul (Intro til menighetsledelse) starter med tid sammen i gruppa. Mellom hver modul møtes til videomøter. Hver veiledningsgruppe varer i to år.

Påmelding: fellesskap@nlm.no

  

Forsamlingsforum

For ansatte i forsamlingene er det to samlinger i året nasjonalt. Første samling i året nasjonalt er fredag i forkant av Fellesskapskonferansen. Den andre går over to dager i september hvert år. På disse samlingene setter vi fokus på ulike utfordringer i menighetsledelse. Overordnede tema:

 • Misjon, menighetsutvikling og menighetsplanting
 • Formidling og forkynnelse
 • Trosopplæring og disippelgjøring i hele menigheten
 • Sjelesorg og livshjelp
 • Ledelse og administrasjon.

I tillegg til disse er det også ulike samlinger i regionene.

 

Datoer for samlinger nasjonalt:

 • 7. feb 2024 Forsamlingsforum
 • 7.-9. feb 2024 Fellesskapskonferansen
 • 25.-26. sept 2024 Forsamlingsforum