Knapp planting

Planting

Har du en drøm og et ønske om å få være med og starte et nytt kristent fellesskap, et husfellesskap, en forsamling? Et sted du kan ta med dine ikke-kristne venner så de kan bli kjent med Jesus?

NLM ønsker å tilby deg og ditt fellesskap en veiledning som kan være med på å lede dere dit. Vi ønsker å se nye fellesskap vokse frem, båret frem av bønn og ut fra et ønske om å vinne mennesker for Jesus i nærmiljø og internasjonalt.

Logo M4
M4

M4 Ready

Vi kan tilby ulike ting som del av en oppfølging. For deg som ønsker å finne ut om det å plante nytt fellesskap, eller å bygge menighet er noe du skal gjøre så tilbyr vi M4 Ready. Det er et år med oppfølging gjennom weekender, coaching, videoer og studietur. For mer info sjekk: https://m4ready.com/norway/. Ta kontakt om du ønsker å vite mer.

 

M4 Team trening

For å lykkes med å plante et fellesskap, en forsamling tror vi at det er viktig å være i et miljø med innputt, læring, trening og ansvarliggjøring. Dette kan du få gjennom en toåring prosess i M4. Mer info finner du på: https://m4europe.org/m4-norway/.

Ikke nøl med å ta kontakt med leder for fellesskapsutvikling i NLM, Jarleif Gaustad, jargaustad@nlm.no.

 

En planting kjennetegnes ved å være:

  1. Misjonal - den har til hensikt å jobbe med ikke-kirkegjengere
  2. Kontekstuell - det søker å tilpasse seg konteksten, fleksibel på form – fast i innhold
  3. Disippelgjøring - Det tar sikte på å danne disipler
  4. Kirkeforståelse - den har til hensikt å bli en forsamling/kirke

 

Hva er en planting

En menighetsplanting er den tidlige fasen av en menighets liv. Dersom plantingen skal være et tiltak for å nå nye mennesker med evangeliet er motivasjonen og rekkefølgen i prosessen viktig. Tim Keller snakker om fire faser i menighetsplanting. Learn, Love, Link og Launch. 

 

  • Learn (kunnskap/lære)

Å lære å kjenne sine omgivelser, menneskene og område man planter i er et viktig fundament. En planting skjer i en kontekst det er viktig å kjenne og forstå.

  • Love (elske)

Kellers poeng er at det er grunnleggende å elske mennesker og å elske Jesus. Uten dette som drivkraft vil fokuset bli feil.

  • Link (kontakter/linker)

Så handler det om relasjoner, ulike former for kontakter, i lederteam, andre kristne, institusjoner osv i nærmiljøet.

  • Launch (lansering)

Mange ganger er det lett å starte for tidlig med å arrangere offentlige møter/gudstjenester og på den måten lansere menigheten. Det er viktig at dette kommer etter de tre foregående stegene for å være utadrettet og nå nye mennesker.

 

Ta kontakt med leder for fellesskapsutvikling i NLM, Jarleif Gaustad, jargaustad@nlm.no. Snakk gjerne med din ungdomsleder, forsamlingsleder eller fellesskapsutvikler i din region om du ønsker å starte et nytt fellesskap for å nå nye med evangeliet om Jesus.