Kvinne ser på at plante blir plantet

Veiledning

Les mer om våre ulike opplegg for fellesskap som ønsker hjelp til å starte opp, utvikle seg eller vokse og nå lenger ut.

I hovedsak tilbyr vi to typer opplegg. Det ene typen er inspirasjonssamlinger og konferanser. Disse arrangeres både lokalt og regionalt. Her møtes vi til ny innputt og oppmuntring i å stå på videre i oppdraget om å gjøre disipler.

Den andre typen tilbud vi har er et prosessverktøy. Da samler vi lederteam fra et nytt fellesskap, et bedehus eller en forsamling som møtes til fire samlinger over to år. M4 er vårt tilbud som er tilpasset nyplantinger og i en del tilfeller replantinger. Mens Vekst er vårt tilbud som er mer tilpasset der det allerede er et fellesskap. Men fellesskapet ønsker å nå ut til nye mennesker og ønsker derfor å fokusere på de mulighetene som ligger der.

Logo Vekst
NLM

Vekst

Tilbudet er for lokale team som ønsker å etablere nytt arbeid eller revitalisere et eksisterende. Teamet kan eksempelvis bestå av representanter fra et styre i en forening/forsamling, og/eller personer som har andre lederfunksjoner i fellesskapet, men kan også være et planteteam eller en initiativgruppe som ønsker å etablere nytt arbeid. Det lokale teamet bør bestå av 4-8 personer.

 

Tidsperspektiv

Veiledningen vil i utgangspunktet strekker seg over en toårsperiode. I løpet av de to årene skal teamet være med på fire samlinger (fredag – lørdag) der de treffer andre team som er i en tilsvarende situasjon.

 

Hva innebærer denne prosessen?

Å være med i et læringsfellesskap er mye mer enn å være på et kurs. Veiledningskonseptet er lagt opp med en basis i noe som kalles læringsfellesskap. Se denne videoen som presenterer konseptet. https://vimeo.com/112556865

Kursdelen av et læringsfellesskap er viktig. Men for at vi sammen skal få et eierskap til det vi har fått undervist og for at vi sammen søker å finne hvordan denne kan få sitt uttrykk lokalt der du bor, bruker vi mye at tiden til samtale og bønn. Dette er sentrale spørsmål i den prosessen.

”Hvor er vi”

”Hva har Gud gitt oss?”

”Hvilke muligheter har vi?”

”Hva velger vi å gjøre”

Læringsfellesskap brukes i flere veiledningstilbud av denne typen. Vekst er utviklet særlig med tanke å bedehusfellesskap i NLM, men vil også fungere i andre sammenhenger. Vekst er i hovedsak bygd på veiledningsverktøyet M4 utviklet menighetsplantere. M4 bruker vi særlig inn mot nyplantinger og i noen tilfeller replantinger.

 

Veileder

Det lokale teamet vil få en eller to veiledere som skal følge de i toårsperioden. Veilederen(e) vil delta på fellesssamlingene og skal ellers også være med på samlinger med teamet lokalt. Veilederen sin rolle vil være å stille de gode spørsmålene og ansvarliggjøre til handling.

 

Undervisningsressurs

Undervisningen vil være noe i forkant og noe på samling. Ellers ligger mye av læringen i samtalen i teamet og med andre team som møtes på samlingene.

 

Informasjon

Du kan få mer informasjon om veiledningstilbudet ved å ta kontakt med ledelsen i den enkelte region. Du kan også ta kontakt med fellesskapsutvikler Jarleif Gaustad på e-post: jargaustad@nlm.no eller mobil: 915 14 582