Bilde av mennesker på møte med bibel og notatbok.

Sambandet, Lillehammer

Sambandet Misjonsforsamling er et fellesskap for folk i alle aldre.

Annenhver uke møtes vi til søndagsmøte på Lillehammer Misjonshus, enten 0-100, en samling der hele storfamilien er sammen om sang, forkynnelse og bønn, eller til Sambandsmøte, der barna går ut til sin egen Sambandskidssamling under talen. Alle søndagsmøtene avsluttes med at vi spiser kveldsmat sammen.

Én lørdag i måneden inviteres du til tacolørdag. Her lager vi taco og spiser sammen før andakt og lek.

Mannskapet er et kor for alle sangglade menn og de øver annenhver uke.

Én torsdag i måneden er det formiddagstreff for de som er hjemme på dagtid.

I VOKS har de unge voksne sitt eget fellesskap og møtes hver torsdag til VOKS:møte eller VOKS:middag. I tillegg til det større fellesskapet i VOKS, har de gutte- og jente-lifegrupper som møtes jevnlig.

Sambandet Misjonsforsamling ønsker å være et fellesskap for alle aldersgrupper og et sted der Guds ord blir forkynt klart og tydelig med relevans for vår hverdag.

Du er hjertelig velkommen inn i fellesskapet.

Les mer på facebooksiden vår.