Hender forsyner seg av bolle med dadler

Praktiske tips

Hva kan vi som fellesskap eller menighet gjøre for at flere flerkulturelle skal kunne føle seg velkommen?

På denne siden ønsker vi å gi noen enkle praktiske tips i møte med det flerkulturelle arbeidet. Dette er ikke fasitsvar – og kanskje du har ulike erfaringer – men tanken er at vi kan få nye ideer og bli utfordret gjennom punktene.

Vi har delt opp tipsene i to bolker: For deg som individ, og for fellesskapet.

 

Praktiske tips – individ

#1 Senk skuldrene og vær deg selv. Det er ikke én personlighet eller én mennesketype som passer for å ta kontakt eller være sammen med innvandrere. Du er god nok akkurat som du er. Oftest trenger vi ikke forandre oss i det hele tatt, bare være oss selv!

#2 Det enkle er ofte det beste. Et smil og en hei er en god start. Ikke kompliser det mer en nødvendig. Prøv å ta samtalen videre. Snakk om vær og vind, familie, fotball, biler.. det som interesserer deg. Spør hvordan det går – hvor de er fra – om de har familie etc. Mange av våre nye landsmenn setter familierelasjoner veldig høyt – og er glad i å snakke om familiene sine.

#3 Ha det gøy! Gjør noe du synes er gøy. Du MÅ ikke ha en agenda alltid (dvs. lese Bibelen, si noe om Jesus etc). Bare ha det gøy! Lag en fest, gå en tur, se en fotballkamp, gå på cafe, spill et spill, gå på fisketur ... listen er uendelig. 😊

#4 Hva trenger du hjelp til? Våg å spørre om hjelp selv. Vær sårbar og la de slippe til.

#5 Religiøs eller ikke religiøs? Kunnskap om kristendom og andre religioner kan være fint nok det, men det er ofte ikke det viktigste i møte med f.eks. muslimer. Ikke tenk at DU skal forsvare kristendommen og at du må lære deg all verdens forklaringer og argumenter for å kunne snakke med en muslim om tro. Ikke vær redd om du føler du ikke vet nok om islam, hinduisme eller hva det måtte være. Vår viktigste oppgave er å løfte opp Jesus – hva han betyr for oss – og hva han har gjort for oss.

#6 Frykt ikke. Mange frykter det ukjente, og i møte med det flerkulturelle Norge, er det dessverre noen som kjenner på dette. Du trenger ikke å frykte et møte med en innvandrer. De fleste frykttanker er basert på feil antagelser og misforståelser som du først skjønner etter at du har blitt kjent med menneskene bak og ser at de er vanlige mennesker som deg og meg. Tenk heller på hvor mye de har å tilføre og å berike oss med.

#7 Muhammed og Koranen. Aldri angrip eller snakk nedlatende om Muhammed eller Koranen. Dette er de mest sensitive temaene for en muslim, og man bør ha en trygg relasjon med noen før man utfordrer muslimer på disse temaene.

#8 Besøke en moske eller et tempel. Ikke vær redd for å bli med på besøk til en moske eller et tempel. De vil sette stor pris på det og du vil lære mye om mennesker og hva de tror på.

#9 Mat. Fellesskap rundt et måltid er en enorm mulighet til å bygge nære relasjoner. Ikke vær redd for å invitere til matfellesskap enten hjemme eller i menigheten. Gjerne spør om det er noe gjestene ikke liker eller tåler. Gjerne forklar kort hva du har satt på bordet. Unngå svinekjøtt og alkohol. Ikke la deg be to ganger om du blir invitert hjem til noen og får servert mat. Vær nysgjerrig og ikke vær redd for å prøve nye smaker 😊. Et godt tips er å lage maten sammen. Å lære seg nye retter og smaker både for innvandrerne og oss er relasjonsskapende og nyttig.

#10 Bønn for innvandrerne. Ikke vær redd for å spørre om du kan be for din nye venn. I mange religioner er det stor respekt for bønn og for mennesker som ber. Norge blir et mer og mer sekulært land og det er derfor viktig at vi kristne er åpne og til stede. Be for velsignelse over familien, arbeid og hjem. Be om at Gud må åpenbare seg for dem. Gjerne be høyt og på stedet.

#11 Lytt. Øv på å lytte når du prater med dine flerkulturelle venner. Lytt gjerne mer enn du prater.

#12 Kom i gang. Det er mange måter å komme i gang med å etablere den første relasjonen. Har man barn kan man komme i kontakt med folk via deres relasjoner i skole/barnehage/sport e.l.. Eller man kan komme i snakk med folk i nærbutikken, på dugnad i nabolaget, ved å melde seg som språkvenn i KIA osv.

 

Praktiske tips – fellesskap

Det er viktig at flere av aktivitetene eller arrangementene som arrangeres er åpne eller er et lavterskeltilbud, slik at flerkulturelle vi blir kjent med lettere kan inviteres.

Et møte eller en gudstjeneste kan virke fremmed og overveldende for en som ikke er kjent med denne type samlinger. Da kan det være lurt å heller tenke enklere arrangement, der nye generelt, eller flerkultuelle spesielt, kan inviteres. Noen forslag:

#1 Snakk sammen: Gå sammen som fellesskap og se på muligheter dere har for å ta nye steg i å møte innvandrere rundt dere. Vær kreative og tenk nytt.

#2 Hvis jeg var ny: I mange sammenhenger kan det være lurt å tenke litt over: Hvordan ville det vært for meg å komme til et nytt land og møte et nytt kristent fellesskap? Jeg tror det er mange ting i våre fellesskap vi IKKE trenger å forandre på for at våre nye landsmenn skal føle seg hjemme. Det viktigste er at de blir sett, hørt, pratet med (ikke om) – ja, inkludert på alle mulige vis. Hør deres vitnesbyrd, ta del i deres liv, gi rom for den enkelte. Samtidig gjør vi også lurt i å reflektere over hvordan vår møtestil (kultur) oppleves for de nye. Er det noe vi kan/bør forandre på for at nye skal føle seg enda mer hjemme? Våg å utfordre deg selv og fellesskapet!

#3 Be: Gå sammen som fellesskap og be for det flerkulturelle arbeidet. Be Gud gi dere hans hjerte for folkeslagene og be om visdom og kraft til å stå i tjenesten. Be om at Gud må vise dere hvordan dere kan være med og nå ut med hans kjærlighet til folk rundt dere.

#4 Språklæring: Lag arrangement som fokuserer på språklæring og integrering. Det kan i en del tilfeller være lurt å ha egne tilbud for kvinner eller menn.

#5 Språkkafé: Fokus på å snakke norsk, samtale. Kan også ha spesielle temaer, slik som hjelp med offentlige papirer eller hjelp med teori til førerprøven.

#6 Leksehjelp: Hjelp med lekser, detkan også være for spesielle grupper, slik som voksne eller ungdom.

#7 Mat: Mat er sosialisering. Lag arrangementer der mat og kultur er sentralt. Vi kan lage mat sammen fra forskjellige land, lære å lage julekaker osv.

#8 Sosial samling: La gjerne mat spille hovedrollen. Mange forsamlinger har allerede lavterskeltilbud slik som «taco-fredag», der mat står sentralt og en oppfordres til å ta med seg en ny person.

#9 Sosiale samlinger: Sosiale samlinger som er private eller et annet sted enn i forsamligens lokaler. Mange forsamlinger arrangerer hagefester eller turer til steder der en kunne ha invitert med nye og flerkulturelle.

#10 Tilby lokaler: Forsamlingens lokaler kan benyttes i samarbeid med vennskapsforeninger eller grupper, for eksempel samling for et spesielt land eller geografisk region.

#11 Cellegrupper eller bibelgruppe: Tilbud om å delta på internasjonale cellegrupper.

#12 Bruk flere språk: Holde celler, bibelgrupper, møter osv. på flere språk. De fleste forsamlinger vil i hvert fall kunne ha en gruppe på engelsk, men kanskje finnes det språkmektige i forsamlingen! Å bruke tolk kan også være en mulighet.

#13 Hold kurs: Noen nyttige kursopplegg for deg eller din forsamling i møte med søkende eller flerkulturelle. Kursene kan utføres på flere språk og har hjelperessurser på flere språk:

  • Alpha-kurs (kurs for søkende eller nye kristne, foreldre, samliv osv.): https://norge.alpha.org/about
  • Al Massira (opplegg der en lærer hvordan vi som kristne kan møte muslimer for en trosreise sammen med vekt på Messias og tegnene i GT): https://almassira.org/

#14 Vær åpne for å følge opp nye troende: Tips angående arbeid med konvertitter: https://kristenkonvertitt.no/

#15 Samarbeid: Lær av andre menigheter, forsamlinger eller organisasjoner. Kanskje er det ikke nødvendig å lage akkurat samme arrangement som allerede eksisterer i din by eller tettsted. Det kan også være fint å gå flere sammen om ansvaret for et arrangement eller tilbud. Kanskje har forsamlingen allerede et tverrkirkelig samarbeid som det kan bygges videre på i det flerkulturelle arbeidet.