Glade jenter på leir på Holmavatn

Leirklubb region Midt-Norge

Er du glad i å reise på leir? Da kan du spare penger ved å melde deg inn i Leirklubben!

1.1.2018 innførte region Midt-Norge en rabattordning som heter Leirklubb. 

Dette er en løsning som allerede er brukt en tid i andre regioner i NLM.

Regionen mottar økonomisk støtte fra Frifond per klubbmedlem, noe som gir et verdifullt bidrag til det viktige leirarbeidet. 

Vilkår

Det medfører ingen forpliktelser å være medlem. Som medlem vil du få informasjon om kommende leirer.

Medlemskapet koster kr 100 per kalenderår, og gjelder for barn fra og med 4 år til og med 14 år. Fra første leir får man en rabatt på kr 100. Dette betyr i praksis at medlemsavgiften utlignes med det samme, og gir et reelt prisavslag fra og med 2. leir samme år.

Medlemskapet fornyes ikke automatisk, men ved å melde seg inn på nytt året etterpå.

Den tidligere søskenrabatten opphører. I stedet får man nå en ordning som gjelder for den enkelte leirdeltaker, uavhengig av om man har søsken på samme leir eller ikke.

Slik melder du deg inn:

Kryss av på påmeldingsskjemaet for "Deltakeren melder seg inn i leirklubben" dersom en ønsker leirklubbmedlemskap.

Kontingenten betales på samme faktura som leiren.

Ved neste leir krysser en av for "Deltakeren er medlem i Leirklubben", men de som allerede er medlem får rabatten også om avkrysningen glemmes.