Glade jenter på leir på Holmavatn

Leirklubb region Midt-Norge

Reiser du på flere leirer i løpet av året kan du få rabatt.

Når du melder deg på leir kan du samtidig melde deg inn i Misjonssambandet Midt-Norges Leirklubb.

Vilkår

Leirklubb er for barn fra og med 4 år til og med 14 år.

Medlemskapet medfører ingen forpliktelser for medlemmet ut over å betale kr 100 i årskontingent (følger kalenderåret). Kontingenten betales samtidig som leiren.

Medlemskapet gir kr 100 i rabatt på hver av leirene medlemmet deltar på det året. (Altså en reell rabatt f.o.m. leir nummer to i kalenderåret.)

Medlemskapet fornyes ikke automatisk, men ved å melde seg inn på nytt året etterpå.

Medlemskapet gir ikke andre rettigheter enn rabatt på leirprisen. Som klubbmedlem vil du motta informasjon om kommende leirer.

Regionen mottar økonomisk støtte fra Frifond per klubbmedlem, noe som gir et verdifullt bidrag til det viktige leirarbeidet. 

Slik melder du deg inn:

Kryss av på påmeldingsskjemaet for "Deltakeren ønsker å bli medlem leirklubben" dersom en ønsker leirklubbmedlemskap.

Kontingenten betales samtidig som leiren.

Ved neste leir krysser en av for "Deltakeren er medlem i Leirklubben".