Ballong formet som sol i gress

Leirstøtte i Midt-Norge

Vi ønsker at ingen barn/unge i Midt-Norge skal stå utenfor leirtilbudet i regionen på grunn av økonomi. Derfor har vi etablert en støtteordning basert på gaver.

Hva innebærer ordningen?

 • Ordning for leirstøtte gir økonomisk støtte til barn og unge som ikke har mulighet til å betale for å delta på leir i Misjonssambandet Midt-Norge
 • Ordningen skal bidra til at ingen barn/unge i Midt-Norge skal stå utenfor leirtilbudet i regionen på bakgrunn av foreldre/foresatte sin økonomiske situasjon.
 • Det kan søkes om støtte for barn og ungdommer til og med 19 år
 • Det oppfordres til først å søke støtte fra egen kommune og/eller lokalt misjonsfellesskap

Hvem kan søke?

 • Foreldre/foresatte til barnet
 • Ungdom over 15 år
 • Støtten er først og fremst tiltenkt lavinntektsfamilier  

Hva kan en søke støtte til?

 • Hele eller deler av utgiftene til leir i Misjonssambandet Midt-Norge 
 • Det gis ikke støtte til reise til/fra leir

Søknadsskjema og søknadsfrist

 • Du søker på søknadsskjema her
 • Søknadsfristen er den samme som påmeldingsfristen for den leiren det søkes støtte til

Behandling   

 • Leirstøtten blir tildelt administrativt og konfidensielt av regionlederteamet så lenge det er midler tilgjengelig.
 • Behandling av søknader skjer fortløpende etter hvert som søknadene mottas. Unntak: Søknader som kommer inn når regionkontoret er sommerstengt, blir behandlet i starten av august.  

Finansiering

 • Støtteordningen finansieres i utgangspunktet av gaver. Dette kan gis via:
  • Vippsnr 859246 – Leirstøtte Midt-Norge
  • Til Region Midt-Norges bankkonto 4400.15.08838. Gaver må merkes «Leirstøtte»

Spørsmål

 • Har du spørsmål til ordningen, kan du kontakte regionkontoret på midt-norge@nlm.no eller telefon 47 47 59 00.

Retningslinjene er fastsatt våren 2024 av Barne- og ungdomsrådet i Region Midt-Norge, i samarbeid med regionadministrasjonen og regionstyret.