Bilde av tak med kors

Hva er NLM trossamfunn?

Medlemsskap i NLM trossamfunn er et tilbud til deg som ønsker en formell tilhørighet til Misjonssambandet fordi du deler Misjonssambandets trosgrunnlag eller har ditt åndelige hjem i et Misjonssamband-fellesskap.

En av bærebjelkene i Misjonssambandets verdensvide misjonsarbeid er det lokale arbeidet i Norge gjennom misjonsforsamlinger og misjonsfellesskap.

De ulike misjonsfellesskapene samler misjonsengasjerte mennesker på tvers av kirketilhørighet.

 

Formell tilhørighet

Medlemsskap i NLM trossamfunn er et tilbud til deg som opplever at ditt lokale Misjonssamband-fellesskap fungerer som ditt åndelige hjem og menighet, eller som ønsker en formell tilhørighet til organisasjonen fordi du deler NLMs trosgrunnlag.

Vi tilbyr derfor dette gjennom innmelding i NLM trossamfunn.

Medlemskap i NLM trossamfunn gir medlemmene en kirkerettslig tilhørighet etter «lov om trudomssamfunn og ymist anna». Medlemmene i NLM trossamfunn blir ivaretatt gjennom Misjonssambandets lokale eller regionale arbeid. Det gjelder for eksempel dåp, nattverd, trosopplæring, undervisning, forkynnelse, konfirmasjon og begravelse.

Kontaktperson: Fanney Ingadóttir, administrasjonsleder NLM Norge

  

Når man melder seg inn i NLM trossamfunn, har man anledning til å oppgi hvilket misjonsfellesskap man tilhører. Man må gi samtykke til at leder av misjonsfellesskapet får informasjon om medlemskapet i trossamfunnet.

Fra juni 2023 kan medlemmer selv endre tilknyttet misjonsfellesskap på Misjonssambandets Min side slik:

Logg inn > klikk tre prikker ved medlemskap > Rediger > velg Tilknyttet gruppe > Lagre. 

Endring av tilknyttet fellesskap innebærer at du gir samtykke til at leder av dette misjonsfellesskapet kan få informasjon om ditt medlemskap i trossamfunnet.

 

Styre

NLM trossamfunns styre består for tiden av følgende personer:

  • Kjetil Muren (leder)
  • Ellen Berte Indrebø (nestleder)
  • Helge Kvamme
  • Ranveig Gullord Solli
  • Frank Vorhaug

Kåre Johan Lid (leder Misjonssambandet Norge) deltar også på styremøtene som representant for Misjonssambandets hovedstyre.