Ettåringskurs på Malmøya

Ettåringskurs

NLM ung arrangerer ettåringskurs for alle som har tjeneste som ettåring i NLM - enten i team, region eller skole.

Kurset går over tre samlinger i løpet av året. For skole året 2016-2017 er planen slik ut:

Kurs 1:                  24.- 27. september 2018            
Kurs 2:                  4. - 7. februar 2019                             
Kurs 3:                  6. - 9. mai 2019                                 

Hensikt med ettåringskurs  

Undervisning
Vi ønsker å kunne gi god og relevant undervisning for tjenesten som ettåringene står i. Her bruker vi foredragsholdere fra blant annet Gimlekollen og NLM sin egen stab. Vi ønsker å utruste deltagerne til å være gode ledere, til å kunne sette grenser og hjelpe de med konkrete oppgaver som de selv står i dette året. 
  
Fellesskap 
Vi ønsker å skape et fellesskap der det er trygt og godt å være, hvor deltagerne kan møte andre som står i lignende tjenester. Et fellesskap der det er plass til å dele gleder, sorger og utfordringer. 
  
Pusterom 
Vi ønsker å skape rom til refleksjon og åndelig påfyll med bibelundervisning og bønn. Her ønsker vi å ha fokus på at ettåringene ikke skal gi, men få påfyll igjennom en hel uke hvor de kan ta imot.  
  
Veiledning
Underveis i uka vil alle deltagerne få en oppfølgingssamtale med en av våre ansatte. Dette ønsker vi å gi til ettåringene for at dere selv skal få satt ord på, og reflektere over dere oppgavene de står i.