Vennegjeng som holder rundt hverandre og ser utover

Sjekkliste for etablerte fellesskap

Driver du et fellesskap, men er usikker på hva du skal gjøre gjennom året? Se her.

Tilbake til mer informasjon om å starte fellesskap - se her

Å komme gjennom det første året som et fellesskap er en seier i seg selv. Nå blir tida fremover mer forutsigbare. Dersom man fortsatt ønsker å motta økonomisk støtte er det noen få ting man må huske på gjennom året.

Føre medlemslister

For at et medlem skal telle, må det betale en kontingent på 50 kroner til fellesskapet. Disse pengene beholder fellesskapet, men det er viktig å dokumentere alle som har betalt. Medlemslisten føres underveis på minside.nlm.no, eller manuelt på en egen liste som man fører inn på minside.nlm.no når man leverer årsmelding. Ved levering av årsmeldingen skriver lederen av fellesskapet under på at medlemslisten stemmer.

Økonomi

Alle tidligere mottatte midler må enten brukes opp eller tilbakeføres til NLM ung før dere kan motta ny midler. Fristen for å melde fra om brukte midler er 01.09. De ny midlene blir utbetalt på høsten. Det vil si at støtten dere mottar en høst må vare frem til høsten året etter.

For å ha en oversikt over hva pengene går til, må fellesskapet føre et enkelt regnskap. Det skal være enkelt og en post kan for eksempel være:
07.12 – Grøtfest                              Brukt: 500 kr

Sende inn årsmelding

I februar hvert år er det frist for å sende inn årsmelding. Dette gjøres på minside.nlm.no og er du grundig med medlemslister og regnskap gjennom året, går det veldig fort. Det er medlemstallet per 31.12 året før som danner grunnlag for støtten dere mottar. Hvert lag mottar en sum for å være et tellende lokallag og en sum per medlem under 26 år. Når man sender inn årsmelding, kan man også søke om prosjektstøtte.

Holde årsmøte

Dette kravet gjelder kun om det er mer enn 3 medlemmer som er 15 år eller eldre. Ellers bortfaller kravet.

Minst annethvert år må fellesskapet holde årsmøte hvor det velges et styre av medlemmene, blant medlemmene. Årsmøtet trenger ikke å være en stor begivenhet, og kan fint være en del av ei vanlig samling.

Nyttig info

For mer info ligger det mye på våre nettsider https://nlmung.no/fellesskap-og-stotte

For mer detaljer rundt frifond og hva et tellende lokallag er, kan man gå til https://nlmung.no/frifond/

Ellers er vi alltid klare til å hjelpe på ung@nlm.no.

Årshjul

For et fellesskap vil et normalt år se ut som dette:

 

Årshjul
Håvard Jøssang

* Lag/fellesskap der bare 3 medlemmer eller færre er 15 år eller eldre, har unntak fra dette kravet