Bøker på et bord

Landsstyret

Misjonssambandet ungs landsstyre er valgt av landsmøtet, og er Misjonssambandet ung sitt øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene.

Landsstyret har flere møter i året og behandler en rekke saker vedrørende økonomi, strategi, arrangement og ressurser innen barne- og ungdomsarbeid etc.

 

Misjonssambandet ungs landstyre 2021 - 2023:

Sunniva Fuglestveit - leder - valgt for 2021-2025

Andreas Gjøra - nestleder - valgt 2021-2025

Andreas Skjelde - styremedlem - valgt 2021-2025

Christian Frøystad - styremedlem - valgt 2023-2027

Per Tore Pedersen - styremedlem - valgt 2023-2027

 

 

1.varamedlem Ida Malde

2.varamedlem Josefine Gyland

3.varamedlem Harald Tjervåg

4.varamedlem Joakim Halvorsen (alle 2023-25)

 

Landsstyrets møtedatoer for våren 2024 settes til 9.mars, digitalt i april, og 7-8.juni

 

Protokollene kan du lese her.