Bøker på et bord

Landsstyret

NLM ungs landsstyre er valgt av landsmøtet, og er NLM ung sitt øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene.

Landsstyret har flere møter i året og behandler en rekke saker vedrørende økonomi, strategi, arrangement og ressurser innen barne- og ungdomsarbeid etc.

 

NLM ungs landstyre 2019 - 2021:

Tarjei Tørre Asprusten – leder - valgt for 2018-2021

Mons Gunnar Selstø - nestleder- valgt for 2019-2023

Dordi Anna Apeland - styremedlem - valgt for 2019-2023

Sunniva Fuglestveit - styremedlem - valgt for 2019-2021 

Andreas Gjøra - styremedlem - valgt 2019-2021

 

Eilin Åsland - 1. varamedlem - valgt 2019-2021

    

Landstyret har satt opp følgende møtedatoer for perioden:

2020:

27. - 28. mars

5. - 6. juni eller 19. - 20. juni

11. - 12. september

13. - 14. november

   

Protokollene kan du lese her.