Kort og godt

Kort og godt - Bibelfortellinger

«Kort og godt Bibelfortellinger» er et nytt andaktsopplegg for barn.

Det inneholder forslag til 40 samlingsstunder og inkluderer et stort kart over Israel på Jesu tid (trykket på stoff, 150 * 90 cm). Andaktene er laget med tanke på barn i førskolealder, men kan også brukes i arbeid med større barn. Opplegget er utviklet i samarbeid mellom NLM-barnehagene og NLM Ung.

 

Normalpris for opplegget er 800 kroner. Introduksjonspris fram til 1. september 2019 kroner 600. I tillegg kommer det et tillegg for porto. 

 

Bestillingsskjema finner du under her.

Spørsmål eller problemer ved bestilling kan stilles til ung@nlm.no eller ring 22 72 00 00.