Kort og godt

Kort og godt - Bibelfortellinger

«Kort og godt Bibelfortellinger» er et nytt andaktsopplegg for barn.

Det inneholder forslag til 40 samlingsstunder og inkluderer et stort kart over Israel på Jesu tid (trykket på stoff, 150 * 90 cm). Andaktene er laget med tanke på barn i førskolealder, men kan også brukes i arbeid med større barn. Opplegget er utviklet i samarbeid mellom NLM-barnehagene og NLM Ung.

 

Prisen for opplegget er 800 kroner.  I tillegg kommer det et tillegg for porto. 

 

Bestillingsskjema finner du under her.

Spørsmål eller problemer ved bestilling kan stilles til ung@nlm.no eller ring 22 00 72 00.