Hånd strekkes mot solnedgang

Hva er ungGlobal?

Bli bedre kjent med ungGlobal og det internasjonale arbeidet vi er med på.

Jesus ba etterfølgerne sine om å gå og gjøre alle folkeslag til hans disipler, og han ba dem elske sin neste som seg selv.

Dette budskapet gjelder fortsatt for oss i dag – derfor eksisterer ungGlobal.

ungGlobals visjon er “Guds kjærlighet til verdens unge”, noe vi gjør gjennom mange ulike misjonsprosjekter i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Gjennom ungGlobal ønsker vi å engasjere unge mennesker til å engasjere seg for misjonsarbeidet ved å bli fast giver, ved å se og bidra i arbeidet på nært hold, bli med på misjonskonferanser og holde seg oppdatert og være med i bønn for unge mennesker rundt i verden.

ungGlobal jobber for at alle barn og unge i hele verden skal få muligheten til å høre om og ta imot evangeliet om Jesus, og få håp om en bedre hverdag og en god fremtid.

Det er Misjonssambandet ung som står bak ungGlobal, og de ulike prosjektene er en del av Misjonssambandets helhetlige misjonsarbeid.

 

Gjennom ungGlobal ønsker vi å formidle at:

 • Misjonsoppdraget kommer fra Jesus
 • Vi støtter barn og unge over hele verden gjennom Misjonssambandets misjonsprosjekter
 • Gjennom prosjektene får unge mennesker omsorg, helse, skolegang, jobbmuligheter og et møte med Jesus – som kan vare livet ut.
 • Vi vil gå dit behovene er størst – til de minst nådde
 • Barn og unge i Norge sitt engasjement for misjon (gjennom å gi, å be og å reise og delta i arbeidet) betyr en forskjell
 • Vi ønsker å skape gjensidige relasjoner med unge andre steder i verden
 • Vi jobber med et bærekraftig arbeid:
  • Der evangelisering og diakoni går hånd i hånd
  • Ut fra bistandsfaglige prinsipper
  • Gjennom langsiktig forpliktelse
  • Med lokalt samarbeid og gjensidighet
  • I tråd med FNs bærekraftsmål