Bibel i fellesskap

Oppstartssdag

Denne ressursen gir et innblikk i startskuddet for alle nye ungTro-prosjekt. Når et nytt team er klart for oppstart, ønsker å vi «kickstarte» arbeidet ved å samle det nye teamet til en felles oppstartsdag. Målet for dagen vil blant annet være å bli bedre kjent, bygge team og skissere lagsplan.

Teamsamlinger

I ungTro ønsker vi et særlig fokus på lederfellesskapet. Denne ressursen er laget som en veileder til teamet og regional kontaktperson for hvordan teamsamlinger kan se ut.

Bibel i fellesskap

Denne ressursen ble utviklet i forbindelse med ungTro, som et verktøy til bruk i både lederfellesskapet og i ulike møtepunkter med ungdom (som for eksempel bibelgrupper). Verktøyet gir hjelp til å samle en gruppe omkring samtale om en bibeltekst, og er et opplegg som krever lite forberedelse. Ressursen er trykket opp på små kort, og blir delt ut på oppstartsdagen. Ressursen kan bestilles gratis her nederst på siden, og PDF-en ligger her vedlagt om noen ønsker å kopiere opp på vanlig ark.

Lenger på siden finner du også en video om Bibel i fellesskap.

Oppfølging av teamleder

Denne ressursen er utgangspunktet for oppfølgingssamtaler mellom regional kontaktperson og teamleder, og er skrevet for regional kontaktperson. Vi legger likevel ressursen ut her, for at teamleder skal kunne vite noe om hvilken type oppfølging en kan forvente, og for at ressursen også skal være tilgjengelig for bruk i andre sammenhenger. Hyppigheten på disse samtalene avtales individuelt. Ressursen er også trykket i lederutviklingshefte LED VEL, utviklet av NLM Region øst.

Årlig oppstartssamling

Denne ressursen viser hvordan den første teamsamlingen per år kan gjennomføres. Det er bare ved teamets oppstart vi har lagt opp til en hel dag sammen, og derfor ønsker vi å oppmuntre til at det i de kommende årene blir arrangert en første samling som markerer starten på et nytt år. Målet for denne samlingen er å bygge fellesskap, se fremover sammen og skape en god arena for å invitere med nye potensielle ledere.

Vet du hva jeg heter?

I dette heftet utfordres du til å tenke gjennom fem spørsmål som vil utruste deg til å skape meningsfulle relasjoner: Vet du hva jeg heter? Vet du hva som betyr noe for meg? Vet du hvor jeg kommer fra? Vet du hva jeg har gjort? Vet du hva jeg kan gjøre? Ressursen kan leses på egen hånd, eller som en del av ledertreningen på teamsamlingene. Heftet består av 8 samlinger med opplegg for 30-45 min, og hver samling har tre spørsmål til egenrefleksjon og tre spørsmål til samtale.

Bestillingsskjema Bibel i fellesskap