Tekstplakat ung konfirmant

Ung:Konfirmant

Dette er et år der vi skal ta et dypdykk i Bibelen og bli kjent med Jesus. Dette er NLMs konfirmasjonsopplegg på Østlandet, og er fra 8.klasse.

Vi i Region øst vil tilby et fullverdig konfirmasjonsopplegg. Etter fullført program kan du konfirmere deg i din lokale NLM-forsamling. Ung:Konfirmant kan også være et supplerende opplegg til konfirmasjonsundervisningen som skjer i din lokale kirke.

Anbefalt løp er å begynne på Ung:Konfirmant i 8.klasse, og dermed har gjennomført både Ung:Konfirmant og Ung:Etterfølger før en konfirmerer seg i 9.klasse. Mange begynner likevel på Ung:Konfirmant i 9.klasse.

Hovedønsket vårt er at deltagerne på Ung:Konfirmant skal bli kjent med Jesus i løpet av dette året. Dette vil vi å gjøre gjennom god og bibelnær trosopplæring. Det blir et år der man tar et dypdykk i Bibelen og blir kjent med hva denne spennende boken inneholder av skatter, hemmeligheter og sannheter om hvem Gud er og hva han har gjort for oss.

I tillegg til bibelundervisningen, er det sosiale felleskapet viktig. Gjennom året skal du som konfirmant få være med på mange spennende aktiviteter. Både som del av en konfirmantgruppe og sammen med andre ungdommene som følger Ung:Disippel.


Fakturering 2020/2021

Grunnet digitale samlinger høsten 2020 og vinteren 2021 har vi hatt lite utgifter og dermed mindre å fakturere. Kommer tilbake til dette. 

 

Undervisning

Undervisningen i Ung:Konfirmant består av tre hovedbolker:

 • Troslære: Her skal vi lære hva som ligger i de viktige kristne begrepene treenighet, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, nåde, nattverd, dåp og bønn.
 • Bibelfag: Her går vi konkret gjennom de ulike bøkene i Bibelen, blant annet evangeliene, urhistorien, kongetiden og profetene. Vi kommer også til å lære om spennende bakgrunnsstoff om Bibelen, hvordan den er blitt til og hvordan den er bygget opp.
 • Etikk og misjon: Her skal vi vise på hvilken måte Bibelen er aktuell inn i vår hverdag og se hva den sier om flere aktuelle problemstillinger i dag som seksualitet, rusmidler og naturvern. Vi går også inn på hva misjon er, og hvorfor vi driver misjon.
  Dette blir en liten forsmak på ett av hovedtemaene på Ung:Etterfølger.

 

Ung:Konfirmant er det første av tre år i Ung:Disippel, et treårig kurs i regi av NLM region øst. Prisen er kr 2400 for fire samlinger, og en melder seg da også inn i Ung Konfirmant-laget. Flere forsamlinger dekker hele, eller deler av beløpet til sine ungdommer. Vi oppfordrer dere til å søke deres lokale fellesskap om støtte!

 -------

I og med at det er en annerledes tid for oss alle må vi fortsette å være fleksible og forberedt på endringer. Vi i Ung:Disippel prøver hele tiden å tenke det beste for deltakerne, samtidig som vi følger smittevern og restriksjoner. Vi står sammen gjennom dette og ber for alle deltakerne.

-------

Tid og sted

I 2020/2021 blir det arrangert Ung:Disippel i form av Superlørdager:

 • Fjellhaug Utdanningssenter, Oslo, 18-20 september 2020(AVLYST)
 • 21. november 2020, (Alternativt digitalt opplegg)
 • 30. januar 2021 (Superlørdag) DIGITALT // FILMKVELD
 • 11.februar (Trinnsamling) DIGITALT
 • 04.mars (Trinnsamling) DIGITALT
 • 13. mars 2021 (Superlørdag) DIGITALT // FILMKVELD??
 • 25.mars 2021 (Trinnsamling) DIGITALT
 • 16-18 (17.april) april 2021 (Superlørdag?) 
  • Blir delt inn i tre mindre lokasjoner 

 

 

Trinnleder for Ung:Konfirmant: Anna Lindbak Hørte / ahorte@nlm.no