Tekstplakat ung leder

Ung:Leder

På Ung:Leder skal vi bruke det vi har lært i de to tidligere årene og finne ut hva det vil si å lede som Jesus.

Ung:Leder er et rent lederutviklingsår i Ung:Disippel. Her ønsker vi å være med og utruste unge til å bli ledere i  kristne barne- og ungdomslag. Vi ønsker å være med å hjelpe ledere til å drive kristent arbeid ved å gi lederne noen gode redskaper i møte med utfordringer de vil møte på.

Undervisningen bygger på at vi går gjennom teori, som senere praktiseres i caser. Det er erfarne ledere som både underviser og veileder i casene. Vi vil være med å bevisstgjøre lederne på at vi driver kristent barne- og ungdomsarbeid for å peke på Jesus. Vi peker på Jesus både med innholdet i arbeidet vårt, men også med fokuset til den enkelte lederen. Som leder vil du alltid være et forbilde. Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å peke på Jesus?

Alle deltagerne vil bli fulgt tett opp av ledere på Ung:Disippel, men vi håper også at alle skal få en medvandrer i sitt lokale fellesskap.

I tillegg til undervisningen er det mange kjekke aktiviteter og mange koselige kvelder. Med kake, kaffe, gode samtaler og alt som hører med. Å bygge vennskap er også med på skape karakter og et kristent felleskap. 


Fakturering 2020/2021

Grunnet digitale samlinger høsten 2020 og vinteren 2021 har vi hatt lite utgifter og dermed mindre å fakturere. Kommer tilbake til dette. 

 

Undervisning

Vi har følgende fag på Ung:Leder

 • Personlig trosliv og disippelgjøring: Jesus smitter fra hjerte til hjerte. Vi ønsker at Jesus skal få bli noe personlig for deltagerne, kjenne på livet hva Han har gjort for oss på korset.
 • Lederidentitet og selvforståelse: Når en jobber som leder følger det automatisk med et sett med roller som både gir muligheter men også ansvar. Hvordan håndterer vi dette?
 • Kommunikasjon og samarbeid: Hvordan kan vi ordlegge oss for å formidle på en god måte? Og hvordan kan vi være med på å forebygge og takle konflikter på en god måte?
 • Misjon og organisasjon: Hvorfor driver vi kristent arbeid og hva er viktig for Norsk Luthersk Misjonssanband? «Verden for Kristus» - hva innebærer det?
 • Ledelse og praktisk styrearbeid: Hvordan kan vi drive et ungdomsarbeid på en god måte? Hvordan fungerer egentlig et styremøte og trenger vi en visjon og strategi for arbeidet vårt?
 • Praksis: På Ung:Disippel samlingene vil deltakerne få lederoppgaver de skal løse, og på en av samlingene skal de under tett oppfølging være ledere på en barneleir som kjøres parallellt med Ung:Disippel. I tillegg oppfordres de til å engasjere seg i det lokale arbeid på sitt hjemsted, hvor de følges opp av sine lokale ledere hjemme.

 

Ung:Leder er det siste året i Ung:Disippel, et treårig kurs i regi av NLM region øst. Prisen er kr 2400 for fire samlinger, og en melder seg da inn i Ung Leder-laget. Flere forsamlinger dekker hele, eller deler av beløpet til sine ungdommer. Vi oppfordrer dere til å søke ditt lokale fellesskap om støtte!

-------

Vi i Ung:Disippel synes 2020 har vært utfordrende og vanskelig. Vi prøver hele tiden å tenke det beste for dere som er deltakere, men vi må også tenke på smittevern og restriksjoner. Vi ber om at dere holder ut og at vi kan komme gjennom denne pandemien sammen.  

-------

Tid og sted

I 2020/2021 blir det arrangert Ung:Disippel i form av Superlørdager:

 • Fjellhaug Utdanningssenter, Oslo, 18-20 september 2020(AVLYST)
 • 21. november 2020, (Alternativt digitalt opplegg)
 • 30. januar 2021 (Superlørdag) DIGITALT // FILMKVELD
 • 11.februar (Trinnsamling) DIGITALT
 • 04.mars (Trinnsamling) DIGITALT
 • 13. mars 2021 (Superlørdag) DIGITALT // FILMKVELD??
 • 25.mars 2021 (Trinnsamling) DIGITALT
 • 16-18 (17.april) april 2021 (Superlørdag?)
  • Blir delt inn i tre forskjellige lokasjoner

 

 

Trinnleder for Ung:Leder: Marita Haugland, mhaugland@nlm.no