Tekstplakat ung leder

Ung:Leder

På Ung:Leder skal vi bruke det vi har lært i de to tidligere årene og finne ut hva det vil si å lede som Jesus.

Ung:Leder er et rent lederutviklingsår, og det tredje og siste året i Ung:Disippel. Her ønsker vi å utruste deltakerne til å være gode ledere i kristen sammenheng, særlig inn mot barne- og ungdomslag. Vi vil gjøre dette ved å gi deltakerne god undervisning og informasjon om hvor de kan finne gode og nyttige ressurser i møte med utfordringer de kan møte på.

Undervisningen inkluderer både teori og praktiske caser. I tillegg vil deltakerne på Ung:Leder bli utfordret til å prøve seg som ledere på ulike områder, som lovsangsledelse, dele et bibelord, styre lyd/teknikk, fotografi, aktivitetsledelse og mer. Det er erfarne ledere som både underviser og veileder praksisen. Vi vil være med å bevisstgjøre lederne på at alt kristent arbeid og alle lederoppgaver har til hensikt å peke på Jesus. Jesusfokuset preger også innholdet i Ung:Leder-kurset, og vi vil særlig formidle hvordan kristen ledelse ser ut, til forskjell fra generell ledelse. Vi vil også bevisstgjøre deltakerne på at som leder er man alltid et forbilde, og vi ønsker å utfordre deltakerne til å reflektere rundt spørsmålet: "Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å peke på Jesus?"

 

Alle deltakerne vil bli fulgt tett opp av ledere på Ung:Disippel, og i tillegg vil vi gi deltakeren muligheten til å ha en personlig mentor/veileder i sitt lokale kristne fellesskap / i sitt nærmiljø. Her følges et mentoropplegg som vi har utformet nøye, og tror har stor kvalitet og personlig læringsutbytte for den enkelte deltaker.

 

I tillegg til undervisning og praksis, innebærer leirsamlingene mye gøy! Aktiviteter, konkurranser, underholdningskvelder, møter og lovsang, god mat og gode samtaler, er noe av det du kan glede deg til som deltaker! Vi vil også presisere at et godt fellesskap og vennskap for livet er noe av det viktigste mange deltakere sitter igjen med etter å ha vært med tre år på Ung:Disippel. 

 

Fakturering 2023/2024

4400. kr pr. deltaker for et helt år. 1100 kr pr. deltaker pr. leir. I tillegg tilkommer 50 kr i medlemskontingent ifm. første leir. Om man ikke betaler med kort eller Vipps ved påmelding, vil man bli tilsendt faktura på mail etter hver leir.

 

Undervisning

Vi har følgende fag på Ung:Leder

  • Personlig trosliv og disippelgjøring: Jesus smitter fra hjerte til hjerte. Vi ønsker at Jesus skal få bli noe personlig for deltakerne, at de skal få kjenne Han i sitt eget liv.
  • Lederidentitet og selvforståelse: Som leder følger det automatisk mange muligheter, men også ansvar. Hvordan håndterer vi dette? Og hva slags leder er JEG?
  • Kommunikasjon og samarbeid: Hvordan kan vi ordlegge oss for å formidle på en god måte? Og hvordan kan vi forebygge og håndtere konflikter?
  • Misjon og organisasjon: Hvorfor driver vi kristent arbeid og hva er viktig for Misjonssambandet? Hva innebærer visjonen «Verden for Kristus», og hvordan kan det se ut i forskjellige sammenhenger?
  • Ledelse og praktisk styrearbeid: Hvordan kan vi drive et ungdomsarbeid på en god måte? Hvordan fungerer egentlig et styremøte? Og trenger vi en visjon og strategi for arbeidet vårt?
  • Praksis: På leirsamlingene vil deltakerne få lederoppgaver de skal løse, og på en av samlingene skal de, under tett oppfølging, være ledere på en barneleir som kjøres parallelt med Ung:Disippel-leiren. I tillegg oppfordres de til å engasjere seg i det lokale arbeidet på sitt hjemsted, hvor de følges opp av lokale ledere.

 

Ung:Leder er det siste året i Ung:Disippel, et treårig tros- og ledertreningskurs i regi av Misjonssambandet region øst. Prisen er kr 4400 for fire samlinger, og en melder seg da inn i Ung Leder-laget. Flere forsamlinger dekker hele, eller deler av beløpet til sine ungdommer. Vi oppfordrer dere til å søke ditt lokale fellesskap om støtte!

 

22.-24. september – Fjellhaug, Oslo
10.-12. november – Solåsen leirsted, Larvik
26.-28. januar – Hurdal Verk folkehøgskole
12.-14. april – Avslutning. Fjellhaug, Oslo

 

Trinnleder for Ung:Leder:
Lisa Ertesvåg - lertesvag@nlm.no