Tekstplakat ung etterfølger

Ung:Etterfølger

Dette er et år som handler om å være en etterfølger av Jesus, en disippel hos Jesus.

Vi kan lære oss mange ting fra Bibelen, men lar vi Guds ord forandre oss? Disiplene til Jesus var en gjeng med vanskelige, forskjellige, unike, egenrådige mennesker. Likevel elsket Jesus dem, valgte dem og utrustet dem. Vi kan også være Jesus sine disipler hvis vi lar oss påvirke av ham i hverdagen.

Vi ønsker at Ung:Etterfølger skal hjelpe oss til å finne ut hvem Jesus er og hva han kan bety for oss i vår hverdag. Vi vil også snakke om hvordan vi kan bruke våre liv i tjeneste for ham slik at andre kan bli kjent med Jesus gjennom oss.

En stor del av Ung:Etterfølger vil også være at vi bygger felleskap med andre unge kristne på vår egen alder. Vi gjør for eksempel mange kjekke ting sammen i Ung:Etterfølger-gruppa, men også sammen med de andre trinnene i Ung:Disippel.

 

Undervisning

Ung:Etterfølger ønsker å fokusere på følgende fag:

  • Disippeltrening: Gjennom dette faget vil vi sette fokus på at vi er Jesu disipler, og hvordan vi kan være det i hverdagen vår.
  • Personlig trosliv: Jesus smitter fra hjerte til hjerte. Vi ønsker at Jesus skal få bli noe personlig for oss og at vi skal få kjenne på hvordan det han har gjort for oss på korset forandrer livene våres.
  • Identitet og selvforståelse: Hvem er jeg? Det er et spørsmål mange unge stiller seg i dag. Hvor man finner svaret på dette har mye å si for hvordan vi ser på oss selv. Vi ønsker å peke på at svaret på dette spørsmålet er i Bibelen!
  • Impulser fra verden: I dagens samfunn er det mange vanskelige problemstillinger som ikke alltid er like lette å finne svaret på. Bibelen er også aktuell i disse problemstillingene, bli med å utforske Bibelen i det 21. århundret.

Ung:Etterfølger er for deg som 14 år og oppover. Du må ha gjennomført Ung:Etterfølger for å kunne gå videre på Ung:Leder.

Priser 2024/2025

For ikke-medlemmer er prisen kr 2000 pr. deltaker pr. semester.
For medlemmer er prisen kr 1900 pr. semester. Du blir da innmeldt i Ung:Etterfølger-laget, og det tilkommer kr 50,- i medlemskontingent pr. halvår. 
Prisen dekker hele helgene inkludert transport.


Har du spørsmål angående Ung:Etterfølger, kontakt Cathrine Kvamme Leite, cleite@nlm.no

Gå til påmelding