Smillende barn i Kina

Siembra – fast givertjeneste for ungdom

Siembra er NLM ung sin givertjeneste for ungdom. Som Siembra-giver er du med på å støtte misjonsprosjekter blant barn og ungdom i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Sammen hjelper vi andre unge

Evangelist leser i Bibelen

Gi av det vi har fått

Gjennom Siembra kan vi gi av det vi har fått, og være med på å gi Guds kjærlighet videre til andre unge mennesker.

To kule jenter

Helhetlig misjon

Gjennom Siembra støtter vi et helhetlig misjonsarbeid, der evangelisering og diakoni går hånd i hånd, og med et langsiktig perspektiv.

Jente skriver på tavle med kritt

Støtte som varer

Gjennom Siembra ønsker vi å gi unge mennesker omsorg, helse, skolegang, jobbmuligheter og et møte med Jesus – som kan vare livet ut!