Glade barn på leir

UNG-arbeider til lagsbesøk og familiearrangement

Nedenfor finner du skjema for ønske om besøk av UNG-arbeider til lagsbesøk og andre arrangement i NLM region sørvest.

Frister for innsending:

For høsten: 10. mars

For våren: 10. oktober

Du får umiddelbart en bekreftelse i skjemaet på at søknaden er mottatt hos oss. Senere sender vi ut bekreftelse på hvilke datoer vi kan bidra med taler.

Søknadsskjema

Om laget

Aldersgruppe (kryss gjerne av flere)

Om kontaktpersonen

Lagsbesøk

Ønske om barneuke/ungdomsuke

Andre arrangement der laget ønsker besøk

Angi type arrangement, ukedag, dato og klokkeslett.
Angi også om målgruppen er bare barn eller om det er et arrangement for hele familien.

Andre ønsker / kommentarer