Giraff på savannen med skyskrapere i bakgrunnen

Påmelding TID disippel

Velkommen på TID disippel! Her finner du påmeldingsskjemaet (høst 2021).

Hjertelig velkommen til Kenya og TID disippel!

Vi ønsker å legge til rette slik at oppholdet ditt i Kenya blir best mulig, og da trenger vi litt informasjon fra deg. Fint om du svarer på spørsmålene nedenfor.

Vi har omtrent 20 plasser på TID disippel og har et løpende opptak etter hvert som påmeldingene kommer inn. I tillegg vurderer vi sammensetningen av gruppen og helsemessige utfordringer ved opptak.

Påmeldingsskjema TID disippel

Personlige opplysninger

Litt info om deg selv