Bilde av person med forstørrelsesglass foran ansiktet.

Søknadsprosessen

Hvordan blir man utsending for NLM? Hva innebærer søknadsprosessen? Må jeg ha legeattest?

NLM ønsker å komme i kontakt med personer som vurderer tjeneste i utlandet. Vi ser etter personer som ønsker å bruke sin faglige kompetanse og erfaring til å være med å nå ut med evangeliet – gjennom ord og handling.

Slik ser en søknadsprosess ut:

 

Steg 1 – opprett kontakt

Du er velkommen til å ta uforpliktende kontakt allerede nå. Vi lyser ut alle stillinger, men erfaringen viser at mange kandidater har noe dialog med NLM over tid før ansettelse og utreise blir en realitet. Kontaktinfo finner du her.

 

Steg 2 – søk på stillingsutlysningen

Søk på den ledige stillingen du opplever relevant og motiverende. Selv om ikke hele utlysningen treffer din kompetanse spesifikt, er det muligheter for å tilpasse stillingen hvis vi finner de riktige kandidatene.

Når du har meldt din interesse vil du bli bedt om å fylle ut et søknadsskjema og egenerklæring helse som du mottar fra personalavdelingen, samt skrive en søknadstekst som sendes sammen med CV. I søknadsskjemaet må du oppgi informasjon om hvem du er, samt tre referansepersoner.

 

Steg 3 – intervju

Personalavdelingen og den aktuelle regionlederen kaller relevante kandidater inn til jobbintervju. Intervjuet handler primært om å bli kjent med deg som kandidat og din motivasjon for å bli utsending for NLM. Intervjuene varer normalt i 1-1,5 time. Vi intervjuer ektefeller individuelt. I noen tilfeller kaller vi inn til andregangsintervju.

 

Steg 4 – referanser

NLM kontakter dine referanser før vurderingen om ansettelse går videre. En av referansene skal være arbeidsgiver fra nåværende eller siste arbeidsforhold, mens de to øvrige skal være kristne som har kjennskap til dine egenskaper, kompetanse og tjeneste.

 

Steg 5 – behandling i NLMs ledermøter

Innstillingsrådet skriver en anbefaling basert på søknadsbrev, søknadsskjema, CV, intervju og referanseuttalelser. Innstillingen skal behandles i Ledermøte Utland, mens endelig vedtak om ansettelse gjøres av Generalsekretærens ledermøte. Denne prosessen tar vanligvis ca tre uker.

 

Steg 6 - tilbud om ansettelse

Gitt positivt vedtak vil du motta et skriftlig tilbud om ansettelse som må bekreftes hvis du ønsker stillingen. NLM ønsker å legge til rette for langtidstjeneste, og mange nye utsendinger har fire år som en første kontraktsperiode.

NLM tilbyr stilling til ektefelle avhengig av kompetanse og behov. Vi er også opptatt av å legge godt til rette for hele familien i henhold til dokumentet «Familier i utetjeneste», inkludert plan for skolegang som skal legges før utreise.

En stilling i utlandet innebærer en hel del forberedelser, derfor jobber vi normalt for at vedtak om ansettelse skal være ferdig et halvt år før utreise. Utreise fordrer godkjent helseattest og politiattest.

 

Steg 7 – forberedelse til utreise

Administrasjonsrådgiver vil hjelpe med alle formaliteter som skal på plass innen utreise og oppstart, inkl visumsøknad, vaksiner, billettbestillinger, kontraktsignering, m.m.

Alle NLMs utsendinger skal delta på forberedende kurs ved oppstart av kontraktsperioden. I 2020 arrangeres et 5-ukers kurs i Nairobi med oppstart i begynnelsen av juli.