Bilde av mann i arbeidsforkle med verktøy og leker i brystlommen.

Vi har bruk for deg!

Korttids- eller langtidstjeneste? Teolog, lærer eller jordmor? Eller kanskje journalist eller sangpedagog? Les mer om ulike muligheter for tjeneste i utlandet!

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte oss påpersonal@nlm.no

 

Du gir:

  • Du kjenner at du har lyst til å gjøre en forskjell for andre mennesker?
  • Du vil bruke din kompetanse og dine naturlige evner.
  • Du vil dele evangeliet om Jesus med andre gjennom ord og arbeid.

Du får:

  • Du blir kjent med deg selv, og får utvikle deg i møte med spennende utfordringer.
  • Du får oppleve fellesskap og tilhørighet gjennom samspill med mennesker som vil det samme som deg.

 

Kristent fagpersonell

Begrepet kristent fagpersonell sikter til fagpersoner som gjennom liv og arbeid ønsker å være vitner i land der det ikke er mulig å drive tradisjonell misjonsvirksomhet. Utsendingene går inn som ansatte i andre foretak i det aktuelle landet.

 

Misjonær

Misjonssambandet trenger nye utsendinger til flere land på både kortere og lengre sikt. Eks på tjeneste kan være evangelisering, undervisning, helsearbeid, bistand mm.

 

Lærer for norske barn i utlandet

Misjonssambandet har ulike modeller for undervisning og skole for norske barn som følger sine foreldre i tjenesten. Det ansettes derfor hvert år flere lærere. Misjonssambandet ønsker engasjerte lærere som bryr seg og som kan bidra til at barna får et godt læring- og oppvekstmiljø.

 

Ettåring i utlandet

Hvert skoleår har Misjonssambandet bruk for engasjerte ettåringer i flere av de landene vi har arbeid. Oppgaver kan være miljøarbeider for de norske barna ved den norske skolen, men andre oppgaver kan også være aktuelle.