Barn og ungdom Japan

Barn og ungdom i Japan

For unge i Japan er veien frem til kristen tro ofte lang. Vi vil nå barn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Leirarbeid

Mange barn og unge i Japan har aldri hørt om Jesus. Misjonssambandet ønsker å støtte leirstedet Hiruzen Bible Camp der mange av deltakerne blir kjent med Jesus for første gang. Leirarbeidet er også viktig for å bevisstgjøre og styrke troen for barn og ungdom fra kristne hjem. Hiruzen Bible Camp har cirka 2000 overnattinger i året.

Studentarbeid

Unge i Japan har vanskelig for å tro at det i det hele tatt finnes en Gud, og veien fram til kristen tro er ofte lang. Misjonssambandet ønsker å være tett på den store satsingen  med ungdomsarbeid i vår nasjonale samarbeidskirke.

Det viktigste vi kan gi ungdommene, er evangeliet om Jesus. Men skal vi nå inn med et troverdig budskap, kreves tilstedeværelse og omsorg. De trenger å bli sett og verdsatt. Vi tror at vi gjennom målrettet ungdomsarbeid kan være med å utruste en ny generasjon ledere til å bære kallet videre til nye generasjoner.

Søndagsskole

Ønsket om å fortelle om Jesus til de yngste barna har vært sentralt siden Misjonssambandet startet opp arbeid i Japan for 70 år siden. Misjonssambandet vil fortsette å støtte det gode arbeidet som gjøres. Drømmen er å kunne tilby et trosopplæringstilbud som strekker seg gjennom hele barndommen og ungdommen, slik at de unge kan stå bedre rustet i møte med et sekulært samfunn.

Fakta

Budsjett: Kr 2,95 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no