Barn og ungdom Japan

Barn og ungdom i Japan

For unge i Japan er veien frem til kristen tro ofte lang. Vi vil nå barn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Leirarbeid

I mange japanske menigheter er det få kristne ungdommer. Gjen-nom leirer på Hiruzen Bible Camp får de være del av et åndelig og sosialt fellesskap med jevnaldrende kristne.

Samarbeidskirken vår har gjort sitt beste for å holde kontakten med barn og unge via internett under koronapandemien, men det har vært krevende. Nå som det igjen er mulig å møtes fysisk, vil et viktig satsingsområde være leirer.

 

Ungdomsarbeid    

Konformitetspresset blant japanske ungdommer er stort, og ikke alle klarer å leve opp til de forventningene de utsettes for, enten de er tydelig uttalt eller innbilte.

Vi ønsker å være nær ungdommene, både med evangeliet om Jesus og med personlig nærvær. Gjennom Compass, samarbeidskirkens sentrale ungdomsarbeid, er våre utsendinger med og etablerer ungdomssamlinger, temakvelder, leirer eller andre arrangementer. Mye har pågått online under koronapandemien, og nå blir det viktig å sikre flere fysiske møtepunkter i tiden framover.

 

Søndagsskole    

Helt siden starten av Misjonssambandets arbeid i Japan for over 70 år siden har det vært viktig å nå barna med evangeliet om Jesus. Flere av våre utsendinger er aktivt med i de lokale menighetenes søndagsskolearbeid, som både ledere og motivatorer for japanske ledere.
Drømmen på sikt er å kunne tilby et trosopplæringstilbud som strekker seg gjennom hele barndommen og ungdommen, slik at de unge kan stå bedre rustet i møte med et sekulært samfunn.

Fakta

Budsjett: Kr 2,1 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no