Ei hånd som hoder en bibel.

Bibeloversettelse i Sentral-Asia

I samarbeid med våre samarbeidspartnere arbeider Misjonssambandet for at en folkegruppe skal få Bibelen oversatt til sitt språk.

 

Bibelen til et nytt språk

Prosjektet drives i samarbeid med Wycliffe, SIL og Institute for Bible Translation.

I fjor ble oversettelse av Bibelen til en unådd folkegruppe ferdig, levert og distribuert. Misjonssambandet er nå i gang med å oversette Bibelen til et nytt språk til en annen unådd folkegruppe i Sentral-Asia. Dette er et høyst levende skriftspråk, det blir gitt ut aviser og litteratur på dette språket, og det snakkes av flere hundre tusen. Vi har en utsending som arbeider sammen med et lokalt team. Oversettelsen gjøres i samarbeid med Wycliffe og SIL og Institute for Bible Translation.

  

Fakta

Budsjett: Kr 950 000

Kontakt: Regionleder Berit Arner Ådnanes, badnanes@nlm.no