Ei hånd som hoder en bibel.

Bibeloversettelse i Sentral-Asia

I samarbeid med Wycliffe arbeider Misjonssambandet for at en muslimsk folkegruppe skal få Bibelen oversatt til sitt språk.

 

BIBELEN TIL MINORITETSSPRÅK

Prosjektet drives i samarbeid med Wycliffe. 

Vi tar for gitt å ha Bibelen på vårt eget morsmål, men slik er det ikke for alle. Misjonssambandet har siden 1998 hatt en utsending i et prosjekt der en har oversatt Bibelen for en muslimsk folkegruppe I Sentral-Asia. Denne folkegruppen har i perioder opplevd en del forfølgelse, men har i dag en fullt lovlig kirke som er godkjent av myndighetene. Om alt går etter planen, trykkes første opplag av Bibelen opp i år.

SE VIDEO: En oversettelse til de forfulgte

 

Fakta

Budsjett: Kr 700 000

Kontakt: Regionleder Berit Arner Ådnanes, badnanes@nlm.no