Klasserom Japan

Evangelisering i Japan

Vi vil nå videre ut med evangeliet i et land der knapt én prosent av befolkningen er kristne.

Menighet

Vest-Japan evangelisk-lutherske kirkes (VJELK) 41 menigheter er spredt rundt om i alt fra millionbyer til små tettsteder på landsbygda. Menighetene har et stort potensiale når det gjelder å nå ut i sine ulike nærmiljø.

Gjennom arbeid med søndagsskole, bibel-studium, gudstjenester og utadrettede tiltak får Misjonssambandets utsendinger mange anledninger til å vitne om Jesus for nye bekjentskaper. Som misjonærer har vi også en spesiell mulighet til å stå med kirken i det relasjonsbyggende arbeidet, som også drar nye mennesker til kirken.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no