Pastor

Evangelisering i Mongolia

Mongolia åpnet for kristendommen etter kommunismens fall og dermed er det en relativt ung menighet i Mongolia og mange som ikke har hørt evangeliet.

Spre evangeliet i Mongolia

Det er en relativ liten del av det mongolske folk som kaller seg kristne. Det er etablert få kirker i landet, flere folkegrupper har ikke egne kirker. Vår samarbeidskirke (MELC) sender ut evangeliserende grupper til områder der det ikke er etablert noe kirke. På denne måten får vi spredd budskapet om Jesus.

Sammen med MELC ønsker NLM å nå andre folkegrupper i landet med budskapet og noen av våre utsendinger studerer et minioritetsspråk for å være med i dette arbeidet.

Enkelte NLM-misjonærer har jevnlig kontakt med lokal og nasjonale ledere i MELC for å støtte og veilede i arbeidet. i tillegg støtter NLM lønn til ledere og studiestøtte.

Et annet tiltak for å få spredd budskapet om Jesus er å produsere god kristen litteratur. NLM støtter arbeidet med oversettelse og utgivelse av litteratur og akkurat nå foregår produksjon av ei andaktsbok for ungdom/voksne.

Gjennom disse tiltakene håper vi å nå enda lengre ut med evangeliet i Mongolia.

Kontaktperson: Stedlig representant David Samuel Olson, nlmmongolia@nlm.no