En menneskemengde som står i kø for å ofre til guder.

Evangelisering i Sør-Amerika

I Bolivia og Peru skjer det mye religionsblanding. Misjonssambandet samarbeider med den nasjonale kirken om å gjøre Verdens frelser tydelig i Sør-Amerika.

 

Møter på landsbygda

Sør-Amerika er preget av stor migrasjon inn til byene. Men mange eldre blir boende på landsbygda, og Misjonssambandet ønsker å følge dem opp. Spesielt i Bolivia er det mange eldre quechua-talende kristne som bor langt fra allfarvei og lever under enkle forhold. Et viktig middel i dette arbeidet er kristne stevner (fiestas cristianas) der folk kommer sammen fra ulike bygder for å synge og høre om Jesus. De lokale setter stor pris på stevnene og gir uttrykk for at de er viktige for deres kristne tro.  

 

Lokal misjon

Vi ser stadig at de lokale kirkene selv ønsker å gå videre med evangeliet. I både Peru og Bolivia har de vedtatt satsinger på nybrottsarbeid og har spurt om å få misjonærer som kan jobbe sammen med dem. Vi ønsker å støtte opp om disse initiativene. I Peru er det arbeid blant aymarafolket og et nybrottsarbeid i inkahovedstaden Cusco, og i Bolivia har det blitt startet opp et arbeid i Tarija.

 

Selvstendige kirker            

Kirkene i Peru og Bolivia får fremdeles økonomisk støtte fra Misjonssambandet, men dette
er en støtte som gradvis trappes ned. Kirkene arbeider derfor med å etablere inntektsgenerende prosjekter for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå, og gjerne øke det. I Peru jobber Misjonssambandet sammen med den nasjonale kirken for å drive både et bakeriprosjekt og et kaffe-eksportprosjekt. Håpet er at slike prosjekter ikke bare skal skape inntekter, men også bidra til at kristne kommer i kontakt med andre mennesker som ikke kjenner Jesus, slik at de kan få dele evangeliet. 

 

SE VIDEO: Et voksende misjonskall

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no