Evangelisering i Stor-Kina

Evangelisering i Stor-Kina

Misjonssambandet støtter arbeidet med å løfte fram misjonskallet blant kristne i Stor-Kina og utruste til misjon.

 

Lokal misjon     

(Hongkong og Macao)

Det er en gledelig trend i Hongkong og Macao lutherske kirke (HKMLC) at engasjementet for misjon øker blant kirkemedlemmene. Derfor har kirkeledelsen bedt Misjonssambandets misjonærer om særlig å bidra med misjonsforkynnelse og –undervisning, i tillegg til samtaler og sjelesorg. Dette får våre utsendinger være med på på ulike måter, som kursing i diakonale prosjekter, relasjoner til foreldrene på kirkens skoler og gjennom tilstedeværelse og deltakelse i menighetenes daglige arbeid.

HKMLC er ikke minst opptatt av misjon i nabobyen Macao, hvor man tidligere hadde en menighet og Misjonssambandet hadde flere misjonærer. I dag drifter kirken kun et eldresenter i byen, hvor det også holdes noen møter. Macao er sterkt preget av kasinovirksomhet og materialisme. Nå som reiserestriksjonene etter pandemien er fjernet, er ønsket å gjenoppta de regelmessige besøkene til Macao.

 

Lokal misjon    

(Kina)

Ved inngangen til året står Misjonssambandet for første gang på flere år uten fast tilstedeværelse i landet. Det er en situasjon vi håper blir kortvarig. I mellomtiden fortsetter vårt engasjement gjennom ulike partnere. Mange lokale kirker har et stort engasjement for å drive opplæring, disippelgjøring og forberedelse til misjonærtjeneste. Misjonssambandet vil være med og motivere og mobilisere til misjon på alle våre felt.

  

Fakta

Budsjett: Kr 1,3 mill.

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejatun@nlm.no.