Under treet

Evangelisering i Vest-Afrika

I Vest-Afrika arbeider Misjonssambandet med å spre evangeliet blant to folkegrupper, mahouer i Eflenbenskysten og malinke i Mali.

ELFENBENSKYSTEN    

DE MINST NÅDDE 

Misjonssambandet ønsker å nå det unådde mahou-folket nord i Elfenbenskysten. Til tross for at islam dominerer den nordlige delen av landet, kan Misjonssambandets misjonærer og de lokale menighetene fritt og åpent forkynne Guds ord. Mahouer som blir kristne, kan likevel oppleve motstand fra familie og lokalsamfunn. Misjonssambandet driver arbeid i flere landsbyer i områdene i nord.

I millionbyen Abidjan er det svært få av de mange kirkene der som retter arbeidet sitt mot de muslimske folkegruppene.

Misjonssambandet driver arbeid i en liten menighet i byen rettet mot mahouer og folk som drar til byen fra andre beslekta folkegrupper for å studere eller finne jobb. På sikt er ønsket at kristne mahouer og andre reiser tilbake til sitt folk med evangeliet. Det drives alfabetiseringsarbeid og samlinger for kvinner, og et arbeid blant barn med søndagsskole og leirer. Kirkebygget i Abidjan drives som en flerbruksvirksomhet med både menighets- og annet kontaktskapende arbeid, og det planlegges videre utvikling av dette.

 

BIBELSENTER

Det er lite tilbud for den lille gruppen med lokale kristne nord i Elfenbenskysten, og Misjonssambandet ønsker å knytte bånd mellom kristne i området og være med å utruste folk til tjeneste.

Deler av Misjonssambandets misjonsstasjon brukes som bibel- senter, hvor det arrangeres leirer og bibelkurs og annen kurs- og opplæringsvirksomhet. For mange, spesielt kvinner og barn fra små landsbyer, er dette en av veldig få muligheter de har til å kjenne på et større kristent fellesskap.

 

MALI   

DE MINST NÅDDE

I Mali bor den muslimske folkegruppen malinkè, som Misjonssambandet ønsker å nå ut med evangeliet til. Utsendingene våre driver kontaktskapende arbeid og små utviklingsprosjekter i en landsby sørvest for Bamako. Mange barn og voksne møter til barnegrupper, søndagssamlinger, evangeliseringsturer til nabolandsbyer, bibelkurs og leirer. Ved at Misjonssambandets utsendinger er til stede i landsbylivet, får de mange gode samtaler med de lokale og mange muligheter til å forkynne evangeliet i ord og handling.

 

Fakta

Budsjett: Kr 6 mill (Elfenbenskysten) og kr 1 mill (Mali)

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no