Under treet

Evangelisering i Vest-Afrika

I Vest-Afrika arbeider Misjonssambandet med å spre evangeliet blant to folkegrupper, mahouer i Eflenbenskysten og malinke i Mali.

Elfenbenskysten

De minst nådde

Misjonssambandet ønsker å nå det unådde Mahou-folket nord i Elfenbenskysten, og her driver vi arbeid i flere landsbyer. Til tross for at islam dominerer den nordlige delen av landet, kan våre misjonærer og de lokale menighetene fritt og åpent forkynne Guds ord. Mahouer som blir kristne, kan likevel oppleve motstand fra familie og lokalsamfunn.

I millionbyen Abidjan er det mange kirker, men svært få av dem arbeider inn mot de muslimske folkegruppene. Misjonssambandet driver arbeid i en liten menighet i byen rettet mot mahouer og folk fra andre beslektede folkegrupper som drar til byen for å studere eller finne jobb. Det drives alfabetiseringsarbeid og samlinger for kvinner og ungdom, samt søndagsskole og leirer for barn.

På sikt er ønsket at kristne mahouer og andre reiser tilbake til sitt folk med evangeliet.

   

Bibelsenter

Misjonssambandet ønsker å nå ut til lokalbefolkningen med evangeliet, knytte bånd mellom kristne i området og være med og utruste folk til tjeneste. Det drives et bibelsenter, hvor det arrangeres leirer, bibelkurs og annen kurs- og opplæringsvirksomhet. Det arrangeres også sove-hjemme-leirer for barn i flere landsbyer i området.

 

MALI   

De minst nådde

Misjonssambandet ønsker å gå til de minst nådde, og i Mali arbeider vi blant den muslimske folkegruppen malinké. I en kommune sørvest for Bamako har kontaktskapende arbeid over flere år skapt relasjoner og tillit, og i samarbeid med en lokal partner drives det i dag barneklubber, fotballklubb, leirer, bibelkurs, Al Massira-studiegrupper, søndagssamlinger og evangeliseringsturer. Disse møtepunktene gir barn og voksne muligheter til å høre evangeliet.

På lokalradioen sendes kristne programmer fem kvelder i uken.  

Misjonssambandet samarbeider med flere partnere om å oversette Bibelen til malinké og deltar i et samarbeidsprosjekt for å oversette og dubbe de 13 Al Massira-filmene til bambara, som blir forstått av majoriteten i Mali. Al Massira er et verktøy utviklet for samtalegrupper om den kristne tro. Parallelt jobbes det for å kurse maliske kristne fra mange ulike kirkesamfunn i å bruke filmene.  

  

Fakta

Budsjett: Kr 5,7 mill (Elfenbenskysten) og kr 800 000 (Mali)

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no