Helse Indonesia

Helse i Indonesia

Misjonssambandet ønsker å bevisstgjøre folk om helse og ernæring, i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Vi arbeider også for å redusere stigmatisering og bedre behandlingstilbudet for psykisk syke.

 

Prosjektene er Norad-støttet

Psykisk helse

Psykiske lidelser er sterkt stigmatisert i Indonesia, og helsetilbudet for denne gruppa er dårlig. Sammen med det psykiatriske sykehuset i Medan er Misjonssambandet i gang med å utvikle og ta i bruk et rehabiliteringsopplegg som kan gi et verdig liv for mennesker med psykiske lidelser i distriktet.

Prosjektet arbeider for å redusere stigma og styrke rettighetene til psykisk syke og arbeider også for at lokalsamfunnet, familier og det psykiatriske sykehuset skal sette psykisk helse på dagsorden. Målet er at psykisk sykdom skal bli møtt på lik linje med fysisk sykdom, og at folk med psykisk sykdom skal bli møtt der de er og få den behandlingen de har behov for.

 

Vaksinasjon, hygiene og ernæring

Bevisstheten om vaksinasjon, hygiene og ernæring er lav i deler av Indonesia. Gjennom undervisning og oppfølging omkring disse temaene ønsker Misjonssambandet å gi hjelp til selvhjelp og på den måten bedre helsesituasjonen, særlig for barn og spedbarn. Dette gjøres i samarbeid med helsestasjonene, skolene og lokalsamfunnet.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill (prosjektene er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no