Helse Indonesia

Helse i Indonesia

NLM ønsker å bevisstgjøre folk om helse og ernæring, i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Vi arbeider også for å redusere stigmatisering og bedre behandlingstilbudet for psykisk syke.

Styrke mental helse

Folk som lider av mental sykdom i Indonesia har et dårlig helsetilbud, noen steder ingen helsetilbud i det hele tatt. Mental sykdom er sterkt stigmatisert i Indonesia. Gjennom prosjektet ønsker vi å redusere stigma og arbeide for rettighetene til mentalt syke. Sammen med mentalsykehuset i Medan ønsker vi å gå ut i distriktet og lage et rehabiliteringsopplegg for folk som lider av mental sykdom. Gjennom et slikt opplegg ønsker vi å gi et verdig liv til disse.

Sammen med lokalsamfunnet, familier og mentalsykehuset ønsker vi å sette psykisk helse på dagsorden. Vi vil jobbe for at psykisk sykdom skal bli møtt på lik linje med fysisk sykdom og at folk med psykisk sykdom skal bli møtt der de er og få den behandlingen de har behov for. Dette er et ettårig pilotprosjekt, tanken er at prosjektet skal drives videre etter pilotprosjektets avslutning.

Ernæring

Bevisstheten om ernæring er lav i deler av Indonesia. Gjennom NLMs ernæringsprosjekt får 60 frivillige kvinner, samt noen jordmødre og sykepleiere, opplæring om amming, sunt kosthold, hygiene og sanitære forhold. Vi arbeider for at kvinnene skal bringe det de lærer til sitt område i landsbyen og videreformidle det på helsestasjoner og ved husbesøk.

Målet er at resultatet vil bli hjelp til selvhjelp, at helsesituasjonen skal bli bedre og at vi kan formidle Jesu kjærlighet.
Området ble rammet av jordskjelv i 2018 og arbeidet har derfor blitt endret med tanke på behovene til lokalbefolkningen.

 

Fakta

Budsjett: Kr 3 mill (prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant Ørjan Bredvei, nlmindonesia@nlm.no