Kafe på et tak

Kristent fagpersonell i Nord-Afrika

I Nord-Afrika er krevende og til tider ensomt å være kristen. NLM har kristent fagpersonell som har vanlige jobber, men er kristne medvandrere.

 

VITNER I HVERDAGEN

Mange i Nord-Afrika er nysgjerrige på den kristne tro og på Jesus. Ved  at NLM er til stede i området, åpner det seg flere muligheter  til å vitne om Jesus i ord og handling.

Nord-Afrika er et muslimsk sekulært samfunn, likevel er det å ha en kristen tro lite akseptert. Endrer man tro, kan man møte på vanskeligheter i familien. I tillegg er det få muligheter til å ha et kristent fellesskap.

NLMs utsendinger har vanlige jobber, men bruker mye av sin tid på å knytte kontakt med lokalbefolkningen.

 

SE VIDEO: Å være til stede

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,3 mill

Kontakt: Regionleder badnanes@nlm.no