en moske

Kristent fagpersonell i Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det utfordrende å være åpen om sin tro, noe som gjør det vanskelig med tradisjonell misjonsvirksomhet.

 

VITNER I HVERDAGEN

I Sentral-Asia er det ikke tillatt med tradisjonell misjonsvirksomhet. NLM støtter fagfolk som har langtidstjeneste i Sentral-Asia. Gjennom å være vitner i hverdagen er de  lys og salt der Gud har satt dem, om det er lærere, studenter, ansatte i bedrifter eller hjemmeværende. De er med og oppmuntrer de lokale kristne og er avhengige av at Gud leder dem til rett person i rett tid.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill 

Kontakt: Regionleder Berit A. Ådnanes badnanes@nlm.no