Tempel Japan

Mediearbeid i Japan

Mediearbeidet har alltid vært viktig i Japan. Misjonssambandet ønsker å styrke dette arbeidet framover.

Digital satsning

Drives i samarbeid med Norea Mediemisjon

Under koronapandemien har viktigheten av å ha gode digitale plattformer for informasjonsspredning og kommunikasjon blitt veldig tydelig for kirkene i Japan. Flere menigheter ønsker derfor å utarbeide mer tjenlige nettsider. I tillegg har flere sett viktigheten av å bruke video som virkemiddel for å nå ut med informasjon. Misjonssambandet har flere utsendinger med relevant kompetanse som vil bistå dem i dette fornyelsesarbeidet.

Mediearbeidet i VJELK har tradisjonelt kretset rundt radiosendinger, og fortsatt rapporterer mediesenteret om verdifulle kontakter gjennom dette arbeidet. Samtidig ønsker de å få mer oppdaterte arbeidsformer, og Misjonssambandet vil bistå i denne prosessen.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,3 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no