Mann i studio

Mediearbeid i Østlige Afrika

Det er stort behov for kristen litteratur og film og Misjonssambandet støtter denne type mediearbeid.

Tanzania

Litteratur

Det er stort marked for kristen litteratur i Tanzania. Misjonssambandet og DLM (Dansk luthersk misjon) driver sammen et litteraturarbeid med navnet Soma Biblia (“Les Bibelen”). Soma Biblia er Tanzanias største litteraturmisjon og selger mer enn 800 000 bibler, bøker og traktater i året.  

Soma Biblia gir blant annet ut bladet «Riziki», som er rettet mot prester og evangelister, og barnebladet «Twende» (“La oss gå”), som formidler kristen tro til barn og unge. Soma Biblia ønsker å gi ut sunn, evangelisk litteratur og spre evangeliet i Tanzania og resten av Øst-Afrika.

Misjonssambandet bidrar som deleiere og sitter i styret.

 

Animasjonsfilm                     

Drives i samarbeid med Norea Mediemisjon.

Det finnes svært få kristne barnefilmer i Øst-Afrika. Misjonssambandet ønsker å formidle den grunnleggende frelseshistorien til barn ved å lage Øst-Afrikas første Motion Capture animasjonsfilmserie basert på bibelfortellinger.

Filmserien vil omfatte 28 korte filmer. I tillegg produseres hørespill, musikkvideoer, sanger og henna-tegninger.

Filmene har blitt lovet distribusjon i hele Afrika og skal oversettes til flere språk. Misjons-sambandet håper filmene kan gå over grenser og nå unådde folkegrupper.

  

Fakta

Budsjett: Kr  600 000

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no