Radio Elfenbenskysten

Mediearbeid i Vest-Afrika

NLM driver flere former for mediearbeid i Vest-Afrika.

I Elfenbenskysten er flere uberørt av det kristne budskapet. Men mange har radio. I landsbyer uten innlagt strøm og vann er radioen ofte et midtpunkt på kveldene.

Mahourøsten er det eneste radioprogrammet på mahouspråket og bidrar dermed til å skape identitet og stolthet i folkegruppen. Halve programmet er viet til reportasjer og innhold om mahoukulturen, mens den andre halvdelen er evangeliserende. På den måten når vi mange muslimer som neppe hadde hørt evangeliet andre steder.

Stedlig representant Sveinn Einar Zimsen, melci@nlm.no