Radio Elfenbenskysten

Mediearbeid i Vest-Afrika

Misjonssambandet driver flere former for mediearbeid i Vest-Afrika.

Media

Drives i samarbeid med Norea Mediemisjon.

Misjonssambandet ønsker å nå ut med evangeliet til folkegruppene mahou og malinké i Vest-Afrika. Som en del av den innsatsen, ønsker vi å bruke mediearbeid, og vi driver et medieprosjekt som kalles «Hjerte-språket», hvor vi lager og distribuerer programmer på lokalspråkene mahou og malinké.   

Mange mennesker i Vest-Afrika er analfabeter, slik er det også blant mahouene og malinkeene. Vi spiller inn bibeldeler som er ferdig oversatt til lokalspråkene, og andre programmer som gir undervisning i den kristne tro. De aller fleste praktiserer religiøse skikker knyttet til både islam og afrikansk tradisjonell religion. Vi ønsker også å produsere programmer som kan bidra til en bedre hverdag gjennom økt kunnskap om ulike temaer, slik som grunnleggende helseundervisning.  

Digitale lydfiler på minnekort og mediespillere deles ut til enkeltpersoner og grupper og gir mulighet til å fordype seg i Bibelen og kristen undervisning over tid. Dette fungerer godt både for dem som er ukjente med Bibelen, og for kristne som er isolerte og ikke har jevnlig tilgang til et kristent fellesskap. Målet er å distribuere dette gjennom lokale evangelister og frivillige, samt internett, radio og andre relevante kanaler, for å komme i kontakt med søkende mennesker.

 

Fakta

Budsjett: Kr 800 000

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no