Radio Elfenbenskysten

Mediearbeid i Vest-Afrika

NLM driver flere former for mediearbeid i Vest-Afrika.

Radioarbeid

I Elfenbenskysten er flere uberørt av det kristne budskapet. Men mange har radio. I landsbyer uten innlagt strøm og vann er radioen ofte et midtpunkt på kveldene.

«Mahourøsten» er det eneste radioprogrammet på mahouspråket og bidrar dermed til å skape identitet og stolthet i folkegruppen. Halve programmet er viet til reportasjer og innhold om mahoukulturen, mens den andre halvdelen er evangeliserende. På den måten når vi mange muslimer som neppe hadde hørt evangeliet andre steder.

Dette arbeidet drives i samarbeid med Norea Mediemisjon.

 

Litteraturarbeid

Den muslimske folkegruppen, Mahou, i Elfenbenskysten, har lite litteratur på eget språk. Dette inkluderer Bibelen. NLM samarbeider med Wycliff om oversettelse av Bibelen og den klassiske Jesus-filmen (Jesus, fra 1979, oversatt til over 1500 språk) til mahou.

Det arbeides også med annen litteraturoversettelse. På den måten bevares språk og kultur, og ikke minst får mahouene tilgang på kristen litteratur og kristne ressurser på sitt morsmål. I 2019 vil det bli arbeidet med ny strategi og planer for det videre radioarbeidet i landet.

 

Fakta

Budsjett: Kr 920 000

Kontakt: Stedlig representant Sveinn Einar Zimsen, melci@nlm.no