Grønnsakshage Indonesia

Samfunnsutvikling i Indonesia

Misjonssambandet ønsker å være med og utruste lokalbefolkningen til å bygge gode lokalsamfunn.

  

Utdanning

Misjonssambandet ønsker at barna i Indonesia skal få utdannelse, slik at de kan ta del
i nasjonens utvikling. Hver uke arrangerer vi uformell undervisning og aktiviteter for barn flere steder i Indonesia. På Sumba har Misjonssambandet blant annet opprettet lese- og undervisningshus for barn i samarbeid med kirken på øya. Barna lærer å lese, skrive, gjøre enkle matteoppgaver og lærer engelsk. I et prosjektområde utenfor Medan jobber Misjonssambandet sammen med lokale og regionale myndigheter i skolesystemet for å forbedre den formelle undervisningen. Misjonssambandet jobber sammen med skolen for å styrke arbeidet med å øke leseferdighetene hos barn på barneskolen.

 

Barneklubber

Gjennom å drive barneklubber nordøst på Sumatra ønsker Misjonssambandet å motivere barna til å prioritere utdanning. I barneklubbene lærer barna om alt fra moral, etikk og helse til profethistorier. Vi lager undervisningsmoduler med kreative læringsmetoder
om viktige tema, spesielt rettet mot barneskolebarn. Misjonssambandet har etablert mange lokale bibliotek i lokalsamfunn der utdanningsnivået er lavt.  

 

Livsvilkår

Misjonssambandet ønsker å benytte sin erfaring med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressurser som finnes. Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker Misjonssambandet å oppmuntre mennesker til å skape positive endringer. Styrking av lokale grupper og brobygging mellom lokalsamfunn og myndigheter er en viktig del av arbeidet. 

 

Flyktningarbeid

Misjonssambandet gir opplæring til afghanske flyktninger som får lite bistand fra det offentlige. De ansatte underviser i indonesisk, og i tillegg hjelpes flyktningene i gang med å selge egenproduserte såper og mat.

 

Nødhjelp

I Indonesia er det stor jordskjelvfare, og landet har flere aktive vulkaner. De siste årene har landet blant annet blitt hardt rammet av av flere jordskjelv, vulkanutbrudd og tsuna-mier. Misjonssambandet er med i et nettverk hvor vi kan bistå dersom det skulle oppstå naturkatastrofer.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no