Grønnsakshage Indonesia

Samfunnsutvikling i Indonesia

NLM ønsker å være med og utruste lokalbefolkningen til å bygge gode lokalsamfunn.

Endring av eget lokalsamfunn

Mange mennesker i Indonesia får ikke utnyttet egne ressurser. NLM har erfaring med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressursene de allerede har, som menneskelige og sosiale ressurser, naturressurser, økonomiske ressurser og offentlige tilbud. 

Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker NLM å oppmuntre mennesker til å skape positive endringer. Styrking av lokale grupper og brobygging mellom lokalsamfunn og myndigheter er en viktig del av arbeidet.

Ved å finne løsninger på egne problemer vil mennesker oppleve mestring og verdi.

NLM driver et forprosjekt som skal undersøke behovene innenfor samfunnsutvikling og forebyggende helse. Forprosjekt går over ett år. Etter dette er målet at forprosjektet skal munne ut i et femårig prosjekt basert på funnene man gjør i forprosjektet.

 

Sparegrupper

NLM Indonesia har et storbyprosjekt med fokus på sparegrupper. I disse gruppene får man råd og hjelp til egen situasjon og til sparing. Ved strukturering av økonomi og sparing ser vi at familier får en bedret situasjon og et annet utgangspunkt.

 

Naturkatastrofer

I Indonesia er det stor jordskjelvsfare og landet har flere aktive vulkaner. NLM er med i et nettverk hvor vi kan bistå dersom det skulle oppstå naturkatastrofer. I 2018 ble Indonesia hardt rammet av flere jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. Arbeidet vårt har derfor blitt tilpasset og delvis omgjort til nødhjelpsarbeid. Dette kommer også til å vedvare utover i 2019.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,7 mill

Kontakt: Stedlig representant Ørjan Bredvei, nlmindonesia@nlm.no