Grønnsakshage Indonesia

Samfunnsutvikling i Indonesia

Misjonssambandet ønsker å være med og utruste lokalbefolkningen til å bygge gode lokalsamfunn.

  

Utdanning

Barna er vår fremtid, og Misjonssambandet ønsker at barna i Indonesia skal få utdannelse, slik at de kan ta del i nasjonens utvikling. Hver uke arrangerer vi uformell undervisning og aktiviteter for barn flere steder i Indonesia. I Medan har utsatte barn ved jernbanelinjen nå et trygt sted å komme med trygge voksne som gir dem opplæring, for eksempel gjennom aktiviteter som futsal, matlaging, gitar, data eller engelskgruppe. De kan også komme til våre ansatte for en prat eller leksehjelp. De ansatte gir også veiledning for foreldrene og familiene, slik at de kan være et forbilde og til støtte for sine barn.

I et prosjektområde utenfor Medan jobber Misjonssambandet sammen med lokale og regionale myndigheter i det formelle skolesystemet for å forbedre undervisningen til barna. Misjonssambandet jobber sammen med skolen for å styrke arbeidet med å øke leseferdighetene hos barn på barneskolen. Også her jobber man med å engasjere foreldrene selv og gi dem kunnskap om sine barn, deres utvikling og behovet for utdanning.

 

Barneklubber

Gjennom å drive barneklubber nordøst på Sumatra ønsker Misjonssambandet å motivere barna til å prioritere utdanning. I barneklubbene lærer barna om alt fra moral, etikk og helse til profethistorier. Vi lager undervisningsmoduler med kreative læringsmetoder om viktige tema, spesielt rettet mot barneskolebarn. Misjonssambandet har etablert mange lokale bibliotek i lokalsamfunn der utdanningsnivået er lavt. 

 

Livsvilkår

Misjonssambandet ønsker å benytte sin erfaring med å mobilisere enkeltmennesker og lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressurser som finnes. Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker Misjonssambandet å oppmuntre mennesker til å skape positive endringer. Styrking av lokale grupper og brobygging mellom lokalsamfunn og myndigheter er en viktig del av dette arbeidet. 

 

Flyktningarbeid

Misjonssambandet har tidligere gitt opplæring til afghanske flyktninger som får lite bistand fra det offentlige. Dette arbeidet stoppet opp under korona-pandemien, men er nå på vei til å starte opp igjen i samarbeid med UNCHR (FNs høykommissær for flyktninger). 

 

Nødhjelp

I Indonesia er det stor jordskjelvfare, og landet har flere aktive vulkaner. De siste årene har landet blant annet blitt hardt rammet av flere jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. Misjonssambandet er med i et nettverk hvor vi kan bistå dersom det skulle oppstå naturkatastrofer.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no