Mongolia

Samfunnsutvikling i Mongolia

I Mongolia arbeider Misjonssambandet med å styrke rettigheter og bedre livsvilkår til barn med funksjonsnedsettelse.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

Barns rettigheter     

Barn med funksjonsnedsettelse er en av de aller svakeste gruppene i samfunnet. De blir ofte isolert, og omsorgsbyrden er så stor at en av foreldrene må være hjemme. Det kan føre til at familier blir ført ut i fattigdom. De færreste går på skolen, og lovene og systemene som ivaretar disse barna, har liten praktisk betydning.

I 2018 startet Misjonssambandet et toårig forprosjekt som kartla disse barnas situasjon i to provinser i Vest-Mongolia. All innsamlet data er nå behandlet, og man har god oversikt over antall barn og typer funksjonsnedsettelser.

Prosjektet “Strengthening Children with Disabilities” (SCD) drives nå i Khovd og Bayaan Ulgii.

Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelse og familiene deres blir forbedret, og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet.

 

Livsvilkår     

Stor arbeidsledighet, blant annet i hovedstaden Ulan Bator, gjør at flere sliter med økonomien eller har rusmisbrukere i familien. Med økonomisk hjelp og støtte fra Misjonssambandet driver samarbeidskirken vår (MELC) den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education». Organisasjonen tilbyr kurs og personlig rådgivning til unge fra 13 til 30 år ved en yrkesskole og ved familiesentre i en av bydelene i Ulan Bator. De unge blir også invitert til arrangementer i kirken og får på den måten høre det kristne budskapet.

 

SE VIDEO: Arbeid blant en sårbar gruppe

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,6 mill (prosjektet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant nlmmongolia@nlm.no