Mann som jobber i et skur

Samfunnsutvikling i Nord-Afrika

Nord-Afrika har samfunnsmessige utfordringer og Misjonssambandet jobber sammen med andre organisasjoner om å løse utfordringene.

   

Livsvilkår

Svake og marginaliserte grupper i Nord-Afrika blir ofte glemt av myndighetene. Misjonssambandet vil bidra med kompetanse og kunnskap inn mot flere små organisasjoner som har etablert seg, for å bidra til utvikling for disse gruppene i sitt lokalsamfunn.  

Opplæring i prosjektstyring, ledelse og økonomi skal gjøre at organisasjonene blir levedyktige og kan utgjøre en forskjell. Et prosjekt startet opp høsten 2019 med fem deltakende organisasjoner. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2022, og en ny runde ble startet i januar 2023. Misjonssambandet ser et stort potensiale for at dette kan bety mye for de svakeste i samfunnet fremover.

 

Foreldreveiledning     

Misjonssambandet ønsker at barn som lever under vanskelige kår i Nord-Afrika, skal få oppleve gode relasjoner.

Vi ønsker å innføre foreldreveiledningsprogrammet “International Child Development Programme” (ICDP) sammen med lokale partnere. Målet er å øke foreldres omsorgskompetanse og bevissthet om egen rolle, slik at barn
og ungdommer opplever støtte i hverdagen.

  

Etablering av NGO

(non-governmental organization)    

I 2022 startet vi en prosess med å få registrert vår egen organisasjon i Nord-Afrika. Dette gjorde vi for å ha muligheten til å starte nye prosjekter og få flere utsendinger. Det er rekruttert personell som dette året skal få på plass en lokal registering og etablere Misjonssambandets kontor i Nord-Afrika. Vi samarbeider også med andre kristne organisasjoner i regionen. Noen av våre utsendinger arbeider i prosjekter drevet av disse organisasjonene.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,8 mill

Kontaktperson: Regionleder badnanes@nlm.no