Mann som jobber i et skur

Samfunnsutvikling i Nord-Afrika

Nord-Afrika har samfunnsmessige utfordringer og NLM jobber sammen med andre organisasjoner om å løse utfordringene.

 

Arbeidet er Norad-støttet.

LIVSVILKÅR

Svake og marginaliserte grupper i Nord-Afrika blir ofte glemt av myndighetene. NLM vil bidra med kompetanse og kunnskap inn mot flere små organisasjoner som har etablert seg for å bidra til utvikling i sine lokalsamfunn.

Opplæring i prosjektstyring, ledelse og økonomi skal  gjøre at organisasjonene blir levedyktige og kan gjøre en forskjell i dette området. Prosjektet startet opp høsten 2019 med fem deltakende organisasjoner. NLM ser et stort potensial for at dette skal ha en betydning for de svakeste i samfunnet fremover.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill (prosjektet er støttet av Norad)

Kontaktperson: Regionleder badnanes@nlm.no