Mann som jobber i et skur

Samfunnsutvikling i Nord-Afrika

Nord-Afrika har samfunnsmessige utfordringer og NLM jobber sammen med andre organisasjoner om å løse utfordringene.

 

Arbeidet er Norad-støttet.

LIVSVILKÅR

Svake og marginaliserte grupper i Nord-Afrika blir ofte glemt av myndighetene. NLM vil bidra med kompetanse og kunnskap mot flere små organisasjoner som har etablert seg for å bidra til utvikling i sine lokalsamfunn.

Opplæring i prosjektstyring, ledelse og økonomi skal gjøre at organisasjonene blir levedyktige og kan utgjøre en forskjell i dette området. Prosjektet startet opp høsten 2019 med fem organisasjoner som deltar. NLM ser et stort potensial for at dette skal ha en betydning for de svakeste i samfunnet fremover.

 

Fakta

Budsjett: Kr 800 000 (prosjektet er støttet av Norad)

Kontaktperson: Regionleder badnanes@nlm.no