Mann som jobber i et skur

Samfunnsutvikling i Nord-Afrika

Nord-Afrika har samfunnsmessige utfordringer og Misjonssambandet jobber sammen med andre organisasjoner om å løse utfordringene.

 

Arbeidet er Norad-støttet.

LIVSVILKÅR

Svake og marginaliserte grupper i Nord-Afrika blir ofte glemt av myndighetene. Misjonssambandet vil bidra med kompetanse og kunnskap inn mot flere små organisasjoner som har etablert seg for å bidra til utvikling i sine lokalsamfunn.

Opplæring i prosjektstyring, ledelse og økonomi skal gjøre at organisasjonene blir levedyktige og kan utgjøre en forskjell. Prosjektet startet opp høsten 2019 med fem deltakende organisasjoner. Misjonssambandet ser et stort potensial for at dette kan bety mye for de svakeste i samfunnet fremover.

Foreldreveiledning     

Misjonssambandet ønsker at barn som lever under vanskelige kår i Nord-Afrika, skal få oppleve gode relasjoner.

Vi ønsker å innføre foreldreveiledningsprogrammet “International Child Development Programme” (ICDP) og vil i første omgang gjennomføre et forprosjekt sammen med lokale partnere. Målet er å øke foreldres omsorgskompetanse og bevissthet om egen rolle, slik at barn og ungdommer opplever støtte.

Etablering av NGO      

(non-governmental organization)    

For å ha muligheten til å starte nye prosjekter og få flere utsendinger i Nord Afrika må en ha en lokal registering. Det er nå rekruttert personell som det neste året skal få på plass en lokal registering og etablere Misjonssambandets kontor i Nord-Afrika.

Vi samarbeider også med andre kristne organisasjoner i regionen. Noen av våre utsendinger arbeider i prosjekter drevet av disse organisasjonene.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,8 mill (prosjektet er støttet av Norad)

Kontaktperson: Regionleder badnanes@nlm.no