Mann som jobber i et skur

Samfunnsutvikling i Nord-Afrika

Nord-Afrika har samfunnsmessige utfordringer og Misjonssambandet jobber sammen med andre organisasjoner om å løse utfordringene.

   

Livsvilkår

Prosjektet Use Your Talents (UYT) har vært en del av vårt arbeid i 1,5 år. Det er fortsatt i oppstartsfasen. Det har blitt gjennomført fem kurs i ulike settinger, hovedsakelig knyttet til lokale troende. På grunn av utskiftninger i staben på feltet har prosjektet enda ikke blitt ordentlig etablert. Målet det neste året er å få etablert UYT i Nord-Afrika, med ønske om å forankre det i en lokal prosjektgruppe med medlemmer fra ulike organisasjoner i landet. Vi ønsker å gjennomføre treninger i ulike grupper og samfunnslag. Infohefte er i prosess med å bli oversatt til arabisk.

 

Foreldreveiledning     

Foreldreveiledningsprosjektet i Nord-Afrika har vært planlagt i 2 år og er nå i gang. Prosjektet innebærer å trene profesjonelle omsorgsgivere (folk som jobber med barn) til å drive foreldreveiledningsgrupper. Sammen med vår lokale partner har vi samlinger med deltakere fra forskjellige institusjoner rundt i landet.

Programmet har søkelys på det positive synet på barnet, viktigheten av en god relasjon til foreldrene/omsorgsgiver og å styrke foreldrenes/omsorgsgivers tro på egen mestring og kompetanse. Målet er best mulig vilkår for barns utvikling gjennom at foreldrene får økt omsorgskompetanse og blir bevisstgjort på sin sentrale rolle i utviklingen til et barn.

Vi er i gang med første runde med trening av veiledere og ønsker at dette skal bidra til bedre kår for barn og ungdom i Nord-Afrika. Vi ønsker gjennom samarbeidet med vår lokale partner at de skal settes i stand til å drive med dette også i fremtiden.

  

Barn med funksjonsnedsettelse (pilotprosjekt)

Blant verdens fattigste individer lider så mye som en av fem av en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelse er både en medvirkende årsak til og et resultat av fattigdom. Historisk sett har internasjonale beslutningstakere ikke anerkjent eller gitt dette problemet den oppmerksomheten det fortjener når de fremmer global utvikling.

Dette har vært medvirkende til valget om å starte et prosjekt til fordel for nettopp denne målgruppen. I deler av Nord-Afrika eksisterer fortsatt fordommer som at funksjonsnedsettelse er en straff fra Gud.

Vårt prosjekt tar for seg både de åpenbare symptomene på fattigdom som mennesker med funksjonsnedsettelser og deres familier opplever, så vel som deres mindre åpenbare åndelige røtter. Gjennom opplæring, støtte og nettverksmuligheter for barn med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre/omsorgspersoner, håper vi å endre den skadelige oppfatningen som eksisterer i samfunnet, og legge til rette for at de får muligheten til et godt liv med muligheter, respekt, rettigheter og verdighet.

  

Klima, miljø og bærekraftig matproduksjon

Vann er en stor mangelvare i landet, særlig i sør. Vi ønsker derfor å bidra til at matproduksjon kan skje med så lite vannforbruk og karbonavtrykk som mulig. I de senere årene har det blitt utviklet et matproduksjonssystem som kobler akvakultur (oppdrett av akvatiske dyr som fisk, kreps, snegler eller reker i tanker) med hydroponikk (dyrking av planter i vann), hvor det næringsrike akvakulturvannet mates til hydroponisk dyrkede planter. Denne typen produksjon har blitt testet ut i landet og kan melde om et vannforbruk på bare 5 % av eksisterende landbruk.

Vi ønsker å sette i gang et pilotprosjekt hvor vi samarbeider med flere andre lokale organisasjoner, og vi har fått bruke et større område midt i sentrum av en stor by med flere enn 30 statlige skoler og enda flere private. Mange har slektninger på landsbygda som hovedsakelig driver med jordbruk. Vi vil tilby disse opplæring og kunnskap om disse systemene.  

Tanken er å kunne dra på erfaringene i fra dette pilotprosjektet til å rulle ut et større prosjekt senere i de mest ørkenutsatte områdene i sør.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill

Kontaktperson: Regionleder badnanes@nlm.no