bilde av ei dame i nasjonal

Samfunnsutvikling i Sentral-Asia

Deler av Sentral-Asia har store samfunnsmessige utfordringer, Misjonssambandet støtter arbeid for å bedre hverdagen for sårbare grupper.

Undervisning for lærere og foreldre

Sentral-Asia har en ung befolkning. Elevmassene øker, og lærerbehovet er enormt. Misjonssambandet ønsker å utruste lærere og førskolelærere, og og vi driver opplæring i forskjellige temaer som kreativ undervisning, teamarbeid, barns utvikling på forskjellige alderstrinn, foreldresamarbeid og konflikthåndtering. Dette hjelper lærerne til å skape trygge og stabile læringsmiljøer og samtidig formidle de kristne verdiene.

Misjonssambandet driver foreldrekurs og skole-/førskolekurs med veiledning for å styrke oppvekstvilkårene for barn og unge. Programmet er anerkjent av UNICEF og WHO og benyttes i over seksti land. I Sentral-Asia blir dette programmet brukt til å fremme viktigheten av å ha et godt samspill med barna. Dette for å gi foreldre og skolepersonell et godt faglig grunnlag for utvikling av gode verdier og holdninger og strategier for å kunne fremme og utvikle positive relasjoner med barn.

  

Skolesenter 1, 2 og 3     

Forventningene til skolebarn er høye i Sentral-Asia. Misjonssambandet driver tre skolesentre hvor man ønsker å tilby undervisning for førskolebarn, slik at de er godt rustet for en krevende skolehverdag. Vi håper også at sentrene blir gode samlingssted for foreldre og besteforeldre som leverer og henter barna. Skolesentrene gir muligheter til å formidle den kristne tro og verdier til både barn og voksne.

 

Kvinners rettigheter           

Kvinner i Sentral-Asia har tradisjonelt sett hatt en svak og utsatt posisjon i samfunnet. Også kirken har hatt lite fokus på kvinner. Misjonssambandet ønsker å støtte kvinner og legger til rette for at de kan møtes og styrke hverandre.  

 

Use Your Talents      

Mange i Sentral-Asia står utenfor arbeidslivet eller har uforutsigbare jobber. Men alle er utstyrt med talenter, erfaringer og kompetanse. Misjonssambandet driver prosjektet «Use Your Talents», som bevisstgjør folk om deres talenter, evner og kompetanse og bidrar til at det skapes flere arbeidsplasser.  

Misjonssambandet ønsker at virksomhetene skal være levedyktige og har derfor satt som mål at de skal være økonomisk forsvarlige, tjene sosial utvikling og ha åndelig substans.
Slik bidrar vi til å utvikle et samfunn der flere får bruke sine talenter og gaver og dermed styrke selvfølelsen og sikre en inntekt.

  

Fakta

Budsjett: Kr 1,8 mill

Kontakt: Regionleder Berit A. Ådnanes badnanes@nlm.no