Barn som blir undervist i en skolegård.

Samfunnsutvikling i Sør-Amerika

I Sør-Amerika er det mange barn og unge som vokser opp under krevende forhold i hjemmet. NLM samarbeider med den nasjonale kirken om prosjekter som løfter fram gode verdier.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

FAMILIE

Mange familier i Bolivia og Peru sliter av ulike grunner. Mange familier bor tett, det er vold i hjemmet, høyt konfliktnivå og mange har økonomiske vanskeligheter. Den nasjonale lutherske kirken i Bolivia og Peru har sammen med NLM startet arbeid for å bedre disse forholdene. Ved å støtte familieprosjekter ønsker NLM å være med og forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokal-menigheter.

Familieprosjektet NLM og  ICEL startet i Bolivia i 2018, fungerer godt. 2019 var siste året for familieprosjektet (Norad-støttet) i Peru. Fra 2020 har kirken valgt å fortsette med et  familieprosjekt i  mindre skala i Arequipa, Cuzco, Puno, Cruzero og Tacna. De skal blant annet jobbe med sosial kompetanse, konfliktløsning, positiv oppdragelse og ekteskapskurs.

 

SKOLE

NLM ønsker fortsatt å støtte skolen Jesus Maestro i Cochabamba, som ligger i et fattig strøk av byen. Målet at elevene skal få en kvalitetsutdanning som igjen gir muligheter i fremtiden. Det er en veldrevet og anerkjent skole med over tusen elever fordelt på grunnskole og videregående skole. Det er kirken i Bolivia som har ansvaret for skolen. I 2019 bygde kirken, med  støtte fra NLM, nye klasserom, lagde læreplaner og kurset lærere for  å kunne tilby yrkesutdanning, noe som er blitt en obligatorisk del av utdanningsløpet.

Det vil tilbys en kokkelinje  og  en  linje  med tittelen «Risikoledelse og tilpasning til klimaendringer». Flere  av  elevene ved skolen har  ikke økonomiske muligheter til å studere videre etter videregående. Elever som arbeider uten utdannelse, arbeider ofte under dårlige kår. Ved å ha en tittel får man større muligheter for verdig lønn og stabile arbeidsforhold. Utdanningsløpet gir også en god hjelp til dem som vil studere videre på universitetet innenfor de samme retningene.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill.(deler av arbeidet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no