Barn som blir undervist i en skolegård.

Samfunnsutvikling i Sør-Amerika

I Sør-Amerika er det mange barn og unge som vokser opp under krevende forhold i hjemmet. Misjonssambandet samarbeider med den nasjonale kirken om prosjekter som løfter fram gode verdier.

  

Familie

Mange familier i Bolivia og Peru sliter av ulike grunner. De bor trangt, det er vold i hjemmet, høyt konfliktnivå og mange har økonomiske vanskeligheter. De nasjonale lutherske kirkene i Bolivia og Peru har sammen med Misjonssambandet startet arbeid for å bedre disse forholdene. Gjennom familieprosjekter ønsker man å være med og forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalmenigheter.

Familieprosjektet i Bolivia startet i 2018 og fungerer fremdeles godt. Neste år vil de jobbe enda mer med at prosjektet skal fortsette å fungere etter endt økonomisk støtte fra Misjonssambandet. I Peru har kirken et familieprosjekt i Arequipa, Cusco, Puno og Cruzero. De skal blant annet jobbe med sosial kompetanse, konfliktløsning, positiv oppdragelse og ekteskapskurs.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,2 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no