Barn som blir undervist i en skolegård.

Samfunnsutvikling i Sør-Amerika

I Sør-Amerika er det mange barn og unge som vokser opp under krevende forhold i hjemmet. NLM samarbeider med den nasjonale kirken om prosjekter som løfter fram gode verdier.

Familieprosjekter

I det andinske samfunnet handler mye om å bli best, ikke minst i skolesammenheng. Dette fører ofte til et samfunn som glemmer sine kristne verdier. NLM og IEL-P (den evangelisk lutherske kirke i Peru) samarbeider om å bedre forhold i familiene.

I Peru arrangeres en årlig familiekonferanse hvor man setter familietemaer som ekteskap, barneoppdragelse og utdanning på dagsordenen. Forebygging av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet er også viktige deler av prosjektet. Temaer som ekteskap, familierådgiving og verdiundervisning i skolen engasjerer også mange frivillige.

I tillegg besøker vi skoler og menigheter og tar opp temaer som familievold, alkoholmisbruk og seksuelle overgrep.

I 2018 starter NLM og ICEL opp et lignende prosjekt i Bolivia, dog i mindre skala.
Målet med familieprosjektene er å forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalkirker.

 

Yrkesutdanning

I 2010 overtok kirken i Bolivia ansvaret for skolen Jesus maestro i Cochabamba. Prosjektperioden på 10 år var da over og man hadde nå bygget opp en skole med over 1000 elever fordelt på grunnskole og vgs. Skolen ligger i et fattig strøk av byen og har hatt som mål at elevene skal få en kvalitetsutdannelse som igjen gir muligheter i fremtiden. Skolen er i dag veldrevet og anerkjent.

De neste tre årene vil kirken med støtte av Digni og NLM bygge klasserom, lage læreplaner og kurse lærere for å kunne tilby yrkesutdanning, noe som per lov er blitt en obligatorisk del av utdanningsløpet i Bolivia.

Det vil tilbys en kokkelinje og en linje med tittelen ''risikoledelse og tilpasning til klimaendringer". Flere av elevene ved skolen vil pga økonomi ikke har mulighet til å studere videre etter vgs. Elever som arbeider uten utdannelse arbeider ofte under dårlige kår. Ved å ha en tittel vil man ha større muligheter for verdig lønn og stabile arbeidsforhold. Løpet gir også en god hjelp til de som vil studere videre på universitetet innenfor de samme retningene.

 

Fakta

Budsjett: Kr 4 mill (deler av arbeidet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant Tore Bjørsvik: nlmsoramerika@nlm.no