Barn som blir undervist i en skolegård.

Samfunnsutvikling i Sør-Amerika

I Sør-Amerika er det mange barn og unge som vokser opp under krevende forhold i hjemmet. Misjonssambandet samarbeider med den nasjonale kirken om prosjekter som løfter fram gode verdier.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

FAMILIE

Mange familier i Bolivia og Peru sliter av ulike grunner. Mange familier bor tett, det er vold i hjemmet, høyt konfliktnivå og mange har økonomiske vanskeligheter. De nasjonale lutherske kirkene i Bolivia og Peru har, sammen med Misjonssambandet, startet arbeid for å bedre disse forholdene. Gjennom familieprosjekter ønsker man å være med og forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalmenigheter.

Familieprosjektet i Bolivia startet i 2018 og fungerer godt. 2019 var siste året for familieprosjektet (med Norad-støtte) i Peru. Fra 2020 har kirken valgt å fortsette med et familieprosjekt i mindre skala i Arequipa, Cusco, Puno og Cruzero. Man skal blant annet jobbe med sosial kompetanse, konfliktløsning, positiv oppdragelse og ekteskapskurs.

 

Skole           

Misjonssambandet ønsker fortsatt å støtte skolen Jesus Maestro som ligger i et fattig strøk i Cochabamba. Målet er at elevene skal få en kvalitetsutdanning som igjen gir muligheter i fremtiden. Det er

en veldrevet og anerkjent skole med over 1000 elever fordelt på grunnskole og videregående skole. Det er kirken i Bolivia som har ansvaret for skolen.

I 2019 bygde kirken, med støtte fra Misjonssambandet, nye klasserom, lagde læreplaner og kurset lærere for å kunne tilby yrkesutdanning. Det vil tilbys en kokkelinje og en linje med tittelen

«Risikoledelse og tilpasning til klimaendringer». Flere av elevene ved skolen har ikke økonomiske muligheter til å studere videre etter videregående. Elever som arbeider uten utdannelse, arbeider ofte under dårlige kår. Å ha en tittel gir større muligheter for verdig lønn og stabile arbeidsfor- hold. Utdanningsløpet gir også en god hjelp til dem som vil studere videre på universitetet innenfor de samme retningene.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill.(deler av arbeidet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no