Samfunnsutvikling i Stor-Kina

Samfunnsutvikling i Stor-Kina

NLM arbeider på ulike måter for å styrke barns hverdag i Kina.

Etterlatte barn i Kina

I Kina er ett av fem barn forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide. Hvilke konsekvenser dette kan få for Kina i fremtiden vet vi ikke, men vi frykter at de blir store.

Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag. Gjennom blant annet International Child Development Program (icdp.info) får omsorgspersoner kursing i hvordan en kan oppdra barn gjennom dialog, og vise hvor viktig det er å gi kjærlighet og omsorg.

I det ene området hvor NLM har arbeid, er 80 % av barna forlatt av foreldrene sine. Ingen kan helt ta foreldrenes plass. Derfor arbeider prosjektet for å gjøre det lettere for foreldrene å være sammen med barna. Gjennom prosjektet vil NLM hjelpe forlatte barn til å takle livet og lære dem hvordan de ta vare på seg selv, hvordan de kan få dekket sine daglige behov, takle sine følelser og få gode relasjoner til andre mennesker. Frivillighet er en voksende trend i Kina. NLM ønsker å benytte seg av denne trenden i arbeidet med å gjøre livet bedre for de forlatte barna.

Lørdagsskole for funksjonshemmede

Funksjonshemmede i Kina er fortsatt en utsatt og marginalisert gruppe i samfunnet, selv om det har skjedd en liten holdningsendring de siste ti-årene. Før ble de kalt for de «ubrukelige». Svært få har tilbud om vanlig skolegang.

En av de større registrerte kirkene i en by i sørvest Kina har de siste årene drevet en lørdagsskole for funksjonshemmede. Dagen starter med felles sang og bibellesning. Bibelens salmer pugges og framføres utenat. De får også undervisning i forskjellige fag – lagt opp på deres nivå og gjerne «en til en». Gjennom maleundervisning har mange fått prøve og vise sine kreative evner. 

For mange av barna er lørdagsskolen den eneste aktiviteten de er med på utenfor hjemmet, Mange gleder seg derfor stort til å komme. Mye glede, prating og latter er å høre i lokalene når lørdagsskolen samles. Menigheten har nå planer om å utvide tilbudet til flere dager og til det trenger de blant annet andre lokaler.

Kontakt regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no