Gullgraverfelt Mali

Samfunnsutvikling i Vest-Afrika

I Vest-Afrika støtter Misjonssambandet arbeid som utvikler samfunn på flere måter.

 

Elfenbenskysten

Livsvilkår

Rundt halvparten av den voksne befolkningen i Elfenbenskysten kan verken lese eller skrive, og blant de fattigste er tallene enda høyere. Misjonssambandet driver et alfabetiseringskurs i samarbeid med de lokale menighetene i en av de fattigste bydelene i Abidjan og i Touba-regionen.

I forbindelse med bibelsenteret drives også et lite internat. Flere av de små landsbyene i området har svært begrenset eller ikke-eksisterende skoletilbud. Mange barn gir tidlig opp skolegang på grunn av mangel på trygge steder å bo hjemmefra. Internatet er i tillegg relasjons- og kontaktskapende.

  

Mali

Arbeidet er Norad-støttet.

Utvikling av livsvilkår

I området hvor Misjonssambandet arbeider, er malinkéfolket jordbrukere, men det graves også etter gull, noe som har ført til at store arealer dyrkbar jord er ødelagt, tusenvis av gullgravingsbrønner er dødsfeller for dyr og mennesker og elveløp tørker ut grunnet jordmasser fra gullutgraving. Skog blir hogd ned, og det oppstår stadig ressurskonflikter mellom bøndene og nomadiske husdyrholdere.

I 2017 startet Misjonssambandet et pilotprosjekt med ønske om å mobilisere lokalsamfunnet til en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Lokalbefolkningen i flere landsbyer ble mobilisert til å gjøre om gamle gullfelt til dyrkbar jord, og til å plante trær. Skogen som da ble plantet, har allerede vokst mye, og mange i lokalsamfunnet ser at areal de trodde var tapt, kan vinnes tilbake.

I 2019 ble en ny prosjektperiode på fem år startet, og prosjektet ble utvidet til også å omfatte arbeid med å renske opp tette elver for å gi vannpunkt for dyreflokker, tørketidsfiske og tørketidshagebruk. Videre satses det på opplæring for å videreutvikle jordbruket, fortsette skogplantingen og foredle og pode lokale treslag som skaper nye inntektskilder. Tradisjonelle sparegrupper får opplæring til å bli spare- og lånegrupper, og mange vitner om økt avling eller økt inntekt fra småhandel som følge av lån innad i gruppene.

Kurs i videreforedling av produkter fra jordbruk og fruktdyrking gir grobunn for utvikling av ny næring. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med en lokal organisasjon som har dyptgående innsikt i lokale sosiale strukturer.

  

SE VIDEO: Gullfelt til besvær

    

Fakta

Budsjett: Kr 800 000 (Elfenbenskysten) og 1,8 mill (Mali) 

Deler av prosjektet er Norad-støttet. 

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no