Skoleklasse Indonesia

Teologisk utdanning i Indonesia

NLM ønsker å utruste kristne ledere i Indonesia slik at budskapet om Jesus kan nå langt ut.

 

UTDANNING AV KRISTNE LEDERE

NLM ønsker å se indonesiske kristne tent og utrustet til å leve et liv med Jesus. NLM samarbeider med den lutherske kirken (GKLI) og stiller sine medarbeidere til rådighet for undervisning i teologi og kristendom ved deres teologiske høyskole i Sihabong-Habong. Studenter fra høyskolen går inn i tjeneste i skoler og lokalmenigheter over store deler av Indonesia, inkludert i NLMs prosjekter.

 

LEDERTRENINGSKURS

NLM ønsker å utruste kristne ledere lokalt og er fortsatt med som rådgiver for den indonesiske versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no