By i Japan

Teologisk utdanning i Japan

I Japan er det stort behov for kristne ledere, og Misjonssambandet ønsker å være med og utruste kristne til tjeneste i japanske kirker, som pastorer og evangelister.

Bibelskole og teologiutdanning

Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (VJELK) vil de neste årene trenge mange nye prester og ledere til å ta over oppgavene etter dem som nå nærmer seg eller har passert pensjonsalder. Her trengs både prester, evangelister og diakoner, i tillegg til et lekfolk som kan ta ansvar for sine lokale menigheter. VJELK har både presteskole og bibelskole, og ved å støtte disse institusjonene håper vi i Misjonssambandet at vi kan stå sammen med dem i denne viktige fornyelsen. 

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,2 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no