Studenter

Teologisk utdanning i Mongolia

Behovet for kristne ledere i Mongolia er stort og NLM støtter bibelskoleutdanning.

 

Bibelskole og teologiutdanning

Den relativt unge kirken i Mongolia har et stort behov for kristne ledere, NLM vil derfor satse på utdanning. En NLM-støttet bibelskole er med på  å utdanne en ny generasjon kirkeledere. Her kan man ta både bachelor- og mastergrad. Korttidsbibelskolen i Ulan Bator er et samarbeid mellom NLM og Mongolian Evangelical Lutheran Church (MELC). Bibelskolen har undervisningsperioder på to uker fire ganger i året og er et tilbud til ledere og medlemmer i MELC. MELC driver også en korttidsbibelskole en gang i året for troende fra en ikke-mongolsktalende folkegruppe. NLM er med og støtter skolen.

NLM dekker studiestipend til medlemmene i MELC som studererer ved bibelskolene i Mongolia. I tillegg støtter NLM mastergradsstudier i teologi i utlandet for unge ledere i MELC.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,3 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmmongolia@nlm.no