Ungdommer som står på en veranda i 2.etg.

Teologisk utdanning i Sør-Amerika

NLM prioriterer bibelundervisning og lederutvikling særlig høyt i vårt arbeid i Sør-Amerika.

 

BIBELSKOLE

For å nå flere med evangeliet i Sør-Amerika er det behov for bibelundervisning. Det har vært og er fremdeles det viktigste arbeidet for NLM. I over 30 år har det lutherske senteret for teologisk utdannelse (CLET) vært bibelskolesystemet  for de nasjonale kirkene, og mange kan vitne om at de har fått oppleve friheten i Kristus. På grunn av nedgang i antall deltakere har det vært nødvendig med en omstrukturering. Nå består CLET av en kortere sommerbibelskole og desentraliserte kurs som lokale pastorer og ledere kan holde.

 

LEDERUTVIKLING

I Sør-Amerika er det høye forventninger til en leder, pastorene står alene med ansvaret og holder ikke lenge i tjenesten. De har behov for støtte både som enkeltpersoner og som gruppe. NLM ønsker å bygge en ny generasjon pastorer og dyktiggjøre og utruste de som sitter med lederansvaret. Dette gjøres gjennom regelmessige kurs og møtepunkter og gjennom samtaler og rådgivning

TEOLOGIUTDANNING

NLM ønsker å styrke den teologiske kompetansen blant unge i Sør-Amerika. NLM ønsker å utruste dem slik at de kan utruste andre og bringe evangeliet videre. SETELA tilbyr teologisk utdanning der det også er mulig å ta pastorale fag for de som skal jobbe som pastorer ved endt studieløp. Studentene som går på SETELA, er fra våre samarbeidskirker i Andes-regionen, og studentene er fra Bolivia, Peru og Ecuador.

 

SE VIDEO: Teologistudier på SETELA 

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 4 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no