Utdanning i Stor-Kina

Teologisk utdanning i Stor-Kina

Det er stort behov for medarbeidere i kirkene i Stor-Kina og NLM støtter ulike former for utdanning av kristne.

 

LEDERTRENING

For å kunne bygge gode, robuste menigheter trengs samarbeid og gode relasjoner. I Stor-Kina har me- nighetene god nytte av lederkurset

«Sharpening Your Interpersonal Skills» (SYIS). Dette er en bibel- basert, interaktiv opplæring som  gir seminarstudenter,  kirkeledere og folk med ansvar i  menighete- ne hjelp og gode redskaper til å styrke og utvikle egne og andres relasjoner. Kursene er blitt til stor velsignelse og  praktisk  hjelp på det personlige plan, og både NLM og kirken ønsker fortsatt å utvikle disse kursene.

TEOLOGISK UNDERVISNING (KINA)

Det er stort behov for medarbeidere i kirken i Stor-Kina, og mange av dem som ønsker å bli medarbeidere, har ikke økonomi til å betale for teologisk utdannelse. Lederne er ofte lekmenn og -kvinner som fungerer som eldste, forkynnere og diakoner. NLM har kontakt med Tre-Selv-kirkens teologiske seminar og opplæringssenter flere steder i Kina. NLM bidrar økonomisk  til stipendordning for studenter og driftsstøtte til kurssenter.

 

TEOLOGISK SEMINAR (TAIWAN)

Kirker og kristne organisasjoner på Taiwan trenger flere nye medarbeidere, og det er behov for misjons- og evangeliseringsteam både i og utenfor Taiwan.

Det teologiske seminaret Hsinchu på Taiwan tilbyr masterstudier i teologi, pastoral-teologisk veiledning og sjelesorg i tillegg til masterstudium i luthersk teologi. Det tilbys også kortkurs som flere av lekfolkene som arbeider i den taiwanske kirken deltar på. Disse kursene gir dem fornyet motivasjon til frivillig tjeneste. Mange får et hjerte for fremmedarbeiderne på Taiwan og er med i evangeliseringsteam som tar sikte på å nå disse.

NLM har  ikke lenger  fulltidsmisjonærer på Taiwan, men sender korttidsmisjonærer i undervisningsstillinger og gir årlig driftsstøtte til seminaret.

Fakta

Budsjett: Kr 300 000

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no