Utdanning i Stor-Kina

Teologisk utdanning i Stor-Kina

Det er stort behov for medarbeidere i kirkene i Stor-Kina. Misjonssambandet har i mange år støttet ulike typer teologisk utdanning, ledertrening og kursing. For tiden støtter vi et teologisk seminar i Taiwan.

  

Teologisk seminar (Taiwan)     

Trosopplæring på ulike nivåer vil alltid ha høy prioritet for Misjonssambandet. Det er avgjørende for fremtidig vekst og modning at kirkene og de kristne organisasjonene på Taiwan får undervisning av bevisste og kompetente ledere, derfor er det teologiske seminaret i Hsinchu en viktig institusjon.

Det teologiske seminaret tilbyr masterstudier i teologi, pastoral-teologisk veiledning og sjelesorg, i tillegg til masterstudium i luthersk teologi. Det tilbys også kortkurs som flere av lekfolkene som arbeider i den taiwanske kirken deltar på. Gjennom disse kursene er det et ønske å skape motivasjon og frimodighet for at studentene engasjerer seg i ulike former for frivillig tjeneste. Mange av studentene på seminaret får et hjerte for fremmedarbeiderne på Taiwan og er med i evangeliseringsteam som ønsker å nå disse.

Misjonssambandet har ikke lenger fulltidsmisjonærer på Taiwan, men sender korttidsmisjonærer som underviser, og gir årlig driftsstøtte til seminaret.

 

Fakta

Budsjett: Kr 400 000 kr

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejatun@nlm.no.