Portrettfoto av en gruppe tidlige Kina-misjonærer

Vår historie

Her finner du en kortfattet oversikt over Misjonssambandets historie, med særlig vekt på oppstarten i Kina i 1891 til utvidelsen til andre land og kontinenter i 1949.

Norsk Luthersk Misjonssamband ble stiftet i 1891, da under navnet «Det norske lutherske Kinamisjonsforbund».

 

Oppstarten av Kinamisjonsforbundet

Det var en gruppe yngre kvinner fra Bergen som tok initiativet, og som brant for å starte misjonsarbeid i Kina. De var blitt inspirert til å nå kinesere med det kristne budskapet gjennom den engelske misjonsorganisasjonen China Inland Mission (i dag OMF International), og misjonæren James Hudson Taylor.

Da Misjonssambandet ble startet, fantes det flere norske misjonsorganisasjoner. Det norske misjonsselskap var blitt etablert i 1842 og Den norske santalmisjonen i 1868. Men ingen av disse organisasjonene drev arbeid i Kina, og ønsket heller ikke å starte opp et slikt arbeid.

 

Oppstarten i Kina

Frem til annen verdenskrig drev Misjonssambandet bare arbeid i Kina. De første misjonærene reiste ut høsten 1891, og de startet opp et variert arbeid flere steder i Kina. Mest sentralt i arbeidet sto et tradisjonelt menighetsbyggende arbeid, med møter og gudstjenester, men det ble også drevet helsearbeid og undervisningsarbeid.

Fra første stund var arbeidet Misjonssambandet startet i Norge noe mer enn et innsamlingsarbeid. Det ble tidlig ansatt forkynnere, gjerne kalt emmisærer. Disse holdt møter i bedehus og private hjem, ofte i form av sammenhengende møteserier. Det ble dannet misjonsforeninger, mange nye bedehus ble bygd.

Forkynnerne kalte mennesker til omvendelse og tro og til å leve helhjertet for Gud. I tillegg tok forkynnerne et ansvar for å informere om misjonsarbeidet i Kina, og oppfordret til givertjeneste og forbønn for misjonærene.

 

Oppstart i andre land

Da kommunistene overtok makten i Kina i 1949, måtte alle misjonærene forlate landet. Noen reiste til Taiwan og Hongkong og startet opp arbeid der. Omtrent samtidig ble det sendt misjonærer til Etiopia og Japan.

Utvidelsen av arbeidet førte til at organisasjonen endret navn til Norsk Luthersk Misjonssamband. Antallet misjonsfelter ble betydelig utvidet etter 2. verdenskrig, og i dag drives det misjonsarbeid i 10-15 land på tre kontinenter, i tillegg til i Norge.

Også i Norge utvidet Misjonssambandet arbeidet på ulike måter. Allerede i 1898 ble det etablert en misjonsskole på Framnes i Hardanger. Denne ble flyttet til Oslo i 1914. Senere ble andre skoler etablert, både bibelskoler, folkehøgskoler og videregående skoler. En rekke leirsteder ble også bygget rundt i landet. Der ble det arrangert leirer og samlinger for barn og unge.

 

Misjonshistorisk arkiv

Misjonssambandet har et stort arkiv basert på Fjellhaug i Oslo. Ønsker du å vite mer om vår historie, eller trenger tilgang til kildemateriale for forskning, ta kontakt med info@nlm.no for mer informasjon.