Hånd strekker seg mot soloppgang

Vår visjon og vårt trosgrunnlag

Misjonssambandets visjon er "Verden for Kristus". Vi ønsker å nå ut til hele verden med et budskap som tar hele mennesket på alvor.

I Misjonssambandet er vi stolte av visjonen vår. Den er selve eksistensgrunnlaget vårt og ligger til grunn for alt vi gjør. Derfor løfter vi den også frem både aktivt og ofte, for det er dette alt handler om. Oppdraget er klart, det er gitt til alle kristne av Jesus selv, og det er ennå ikke fullført: Vi skal vinne verden for Kristus.

 

Misjonens mål: Verden for Kristus

Jesus bad oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler (Matt 28,18ff). Vi ønsker å nå nye folkegrupper med budskapet om ham, gjennom å bidra til at det vokser frem livskraftige kirker av troende som ved sin bekjennelse og sitt liv tjener sine medmennesker.

Vår viktigste oppgave som misjonsbevegelse er å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus. Vi har et budskap om forsoning mellom Gud og mennesker, og et ønske om forsoning og nestekjærlighet mellom mennesker. Kort sagt har vi verdens beste nyheter, fra verdens beste oppdragsgiver.

 

Nå ut til unådde folkegrupper

Vi ønsker å bidra gjennom å støtte og etablere lokale menigheter og felleskap som bygger på Guds ord, samtidig som de er lokalt forankret og gir rom for alt det positive i den lokale kulturen. Vår hovedprioritet er å nå ut til folkegrupper som ikke har fått muligheten til å ta standpunkt til Bibelens budskap.

Vi har et nært samarbeid med mange lokale kirker i Sør-Amerika, Afrika og Asia og driver også et utstrakt bistandsarbeid på flere av våre misjonsfelt, både alene og i samarbeid med lokale kirkepartnere, andre organisasjoner og lokale myndigheter.

 

Hele mennesket

Som kristne har vi også et grunnleggende kall til å være Kristi hender og føtter. Det å vise medfølelse, omsorg og kjærlighet i praktisk gjerning er en selvfølgelig del av vår visjon: Verden for Kristus.

I møte med syke, fattige og undertrykte er det vår plikt og vår glede å vise respekt, medmennesklighet og kjærlighet, uavhengig av kjønn, religion og rase.

Vi har et naturlig fokus på langsiktig utviklingsarbeid i de områdene hvor vi er til stede. I samarbeid med våre lokale kontakter har vi en unik mulighet til å bidra til en bedre fremtid for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Misjonssambandet ønsker å bidra til en verden med fred, rettferdighet og håp.